Svensk IoT-lösning exporteras till Chile

Svensk IoT-lösning exporteras till Chile

Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas internationellt. En testarena ska etableras i Chiles huvudstad där ett pågående samarbete med chilenska forskare ska fördjupas.

Projektets mål är att använda IoT för att ha en inkluderande, interaktiv och kartbaserad informationsplattform för miljöövervakning av luft och vatten. Med IoT och sensorer utvecklar projektet ett effektivare system för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Målet är att bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag och förändra människors beteenden.

Uppsala Stad och Santiago de Chile har knutits till projektet och nu ska deltagare från LoV-IoT resa till Santiago de Chile. Besöket i Chile utgör startskottet för installationen av uppkopplade sensorer som ska mäta luft- och vattenföroreningar på ett antal platser i den chilenska huvudstaden.

– Vi har mycket att lära av varandra, det är ett viktigt erfarenhetsutbyte som förhoppningsvis kommer främja fler initiativ med digitala lösningar för att komma tillrätta med olika miljöproblem, säger IVL:s Fredrik Hallgren, koordinatorstöd inom projektet.

Sedan ett par månader har LoV-IoT installerat sensorer i Göteborg med samma plattformslösningar.

– Poängen med att mäta föroreningar med sensorer är att de ger oss stora mängder realtidsdata. Om vi tar vara på dessa datamängder och visualiserar dem på ett bra sätt kan vi i framtiden ge ett bättre beslutsstöd till politiker, och också bidra med viktig miljöinformation till allmänheten, säger Fredrik Hallgren.

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment