Stöd till innovationer för hållbara städer

Stöd till innovationer för hållbara städer

Annons

Naturvårdsverket utlyser stöd till spetstekniker och avancerade systemlösningar för innovationer i stadsmiljön.

En ny generation av avancerad miljöteknik behöver utvecklas för framtidens hållbara städer. Ett stort behov finns av olika hållbara lösningar inom områden som avfall, vatten, luft, byggande, buller, energi och transporter. Nu utlyser Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten stöd till projektering, planering och förstudier för hållbar stadsutveckling med fokus på användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar.

Den totala omfattningen av planeringsstödet är 68 miljoner under perioden 2016-2019. Den första utlysningen omfattar 17 miljoner och pågår 15 september – 16 oktober 2016. Bidrag kan sökas av företag, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, landsting, organisationer och stiftelser.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment