Stockholms centralstation miljöcertifieras

Stockholms centralstation miljöcertifieras

Nu har Stockholms centralstation miljöcertifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-use.

Stockholms centralstation togs i bruk den 18 juli 1871 och ägs och förvaltas av Jernhusen AB. Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekten Adolf W Edelsvärd och har både byggts om och fått tillbyggnader ett flertal gånger sedan dess. Varje dag passerar över 200 000 besökare Stockholms centralstation som beräknas vara en av de mest välbesökta och trafikerade platserna i Norden.

Nu har byggnadens utformning och drift bedömts och certifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-Use.

Certifieringen är ett verktyg som används för att förbättra byggnadens hållbarhetsprestanda och sänka driftkostnaderna. Systemet är uppdelat i tre delar, den första bedömer byggnadens miljöprestanda, den andra delen utvärderar arbetet med drift och underhåll och del tre är ett verktyg för att mäta verksamhetens hållbarhetsarbete.

I projektet med Stockholms Centralstation har de två första delarna bedömts. En certifiering kan uppnå olika nivåer och Stockholms Centralstation har certifierats på nivå Very Good. Enligt konsultbolaget COWI som varit ansvariga för verifiera byggnadens hållbarhetsprestanda genom projektets ansökan ska certifieringen följas upp årligen.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment