Start för Södertälje Science Park

Start för Södertälje Science Park

Annons

Den 23 februari togs det första spadtaget för KTH:s nya campus Södertälje Science Park. White arkitekter ritar byggnaden på uppdrag av fastighetsbolaget Acturum.

Södertälje Science Park ligger i Snäckan i Södertälje och ska förvandlas från ett slutet industriområde till ett öppet campus. Whites lösning handlar om att infoga en öppen, ljus och transparent tillbyggnad med hörsalar och större lektionssalar. Huvudmaterialet på den nya byggnadens fasader blir trä. Nybyggnaden kommer även att förses med stora rum för utbildning vilket skapar behov av stora ljusinsläpp. Solinstrålningen behöver därför begränsas för att inte skapa för stort kylbehov och därmed kommer fasaderna att få ett raster av limträ i en grövre dimension.

Illustration: White

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment