Sopsug – viktig del av fortsatt hållbar utbyggnad

Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla inviger den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden, tillsammans med Jan Kettisen, avdelningschef VA och avfall, Järfälla kommun och Magnus Wiberg, arbetschef, Winge Byggnads AB.

Sopsug – viktig del av fortsatt hållbar utbyggnad

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Barkarbystadens nya sopsugsterminal är invigd. Byggnaden är uppförd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering. Sopsugen kommer att serva 8 000 nya hushåll och verksamheter och ger därmed möjlighet till fortsatt hållbar utbyggnad av den nya stadsdelen på Barkarby gamla flygfält.

Sopsug är ett modernt och hållbart alternativ för sophantering, med en miljöeffektiv teknik. I sopsugen transporteras restavfall, plastförpackningar och tidningar i rör under marken till en terminal där avfallet lagras i containrar som sopbilen hämtar en gång i veckan. Sopbilen behöver därför inte åka runt till alla fastigheter i staden utan hämtar istället allt avfall på ett och samma ställe.

– Här i Barkarby bygger vi framtidens hållbara stadsmiljö, då är ett hållbart sophanteringssystem en självklarhet. Att vi väljer sopsug där avfallet transporteras under mark har många fördelar och går hand i hand med våra höga ambitioner att utveckla Barkarbystaden till en klimatneutral stadsdel redan 2030, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Många fördelar

Totalt kommer 8 000 nya hushåll och verksamheter att anslutas till sopsugen under de kommande tio åren. Det här är den andra sopsugsterminalen som Järfälla kommun uppför i Barkarbystaden och man har mycket goda erfarenheter sedan tidigare. Sopsug har många fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv

  • Transporterna blir betydligt färre i stadsdelen eftersom sopbilen bara behöver hämta avfallet vid sopsugen, istället för att köra runt och hämta vid varje fastighet.
  • Färre transporter innebär minskade utsläpp av koldioxid och luftföroreningar vilket är positivt för klimatet.
  • Färre transporter innebär minskat buller och reducerade partikelutsläpp vilket är positivt för närmiljön.
  • Trafiksäkerheten i stadsdelen ökar eftersom antalet tunga transporter minskar.
  • Arbetsmiljön förbättras eftersom ingen manuell tömning krävs för sopsugens avfallsfraktioner.

Den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden är utformad och byggd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering.

Annons

– Vi jobbar för att Barkarbystaden ska vara en klimatneutral stadsdel redan 2030. Att Järfälla kommun går i bräschen och bygger sopsugen med NollCO2-certifiering och utifrån Miljöbyggnad Guld gör att vi lever som vi lär, säger Eva Ullberg.

Det är Järfälla kommun som är huvudman för sopsugssystemet samt installerar och äger sopsugsterminal, huvudnät, kvartersnät och papperskorgar. Winge Byggnads AB har byggt sopsugsterminalen och Envac sköter drift och underhåll på uppdrag av Järfälla kommun.

Kvarnar för matavfall

Redan 2011 togs ett politiskt beslut i Järfälla att det expansiva stadsutvecklingsprojektet i Barkarby ska ha sopsugssystem som hanterar restavfall, tidningar och plastförpackningar.

Matavfall hanteras i kvarnar som installeras i respektive lägenhet och verksamhetslokal. Förpackningar, såsom metall, glas och pappersförpackningar samlas in i miljörum. För att undvika att fel eller skrymmande avfall slängs i sopsugssystemet finns krav på att även grovavfall, elavfall och farligt avfall ska kunna slängas i fastigheten.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden II södra, Veddesta IV och Veddesta V. Utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden X är klar och omfattar en fördelningsstation.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.