“Släpp in näringslivet i arbetet för hållbara städer”

“Släpp in näringslivet i arbetet för hållbara städer”

Regeringen behöver ge plats för näringslivet att delta i arbetet med att utveckla hållbara städer. Det säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, i en kommentar till att regeringen  inrättat ett nationellt råd för hållbara städer med enbart myndighetsrepresentation.

Rådet för hållbara städer som regeringen har tillsatt  med uppgift att fungera som ett forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer består av tio myndigheter som ska driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling. Rådet saknar dock representanter från näringslivet, något som Rikard Silverfur,  näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, har reagerat på.

Enligt honom är det viktigt att stadsutveckling inte reduceras till en fråga enbart för myndigheter utan även involverar de som ska genomföra arbetet, alltså fastighetsföretag och näringsliv.

-Fastighetsägarna har lång tradition av att driva hållbar stadsutveckling på såväl lokal som nationell nivå. Det är positivt att regeringen driver på inom dessa frågor. Ett nationellt forum med ett ökat fokus på genomförande av hållbar stadsutveckling är välkommet, säger Rikard Silverfur och fortsätter.

-Samtidigt förvånas vi av bristen på näringslivsrepresentanter i rådet. Myndigheters och kommuners deltagande i rådet är naturligtvis viktigt, men avgörande för att lyckas är att även de som ska utföra arbetet finns representerade. Det är hög tid för regeringen att släppa in näringslivet i arbetet med hållbara städer, säger Rikard Silverfur.

Foto: Fastighetsägarna

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment