Sköndalsvillan sätter ny klimatneutral standard

Illustration: Liljewall

Sköndalsvillan sätter ny klimatneutral standard

ANNONS

Annons

Byggstarten på Tyresös nya äldre- och korttidsboende är Hemsös första steg mot oprövad mark. Sköndalsvillan kommer att bli landets första NollCO2-certifierade äldreboende.

Den 9 oktober togs, inför ett drygt 20-tal åskådare och en digitalt närvarande publik, det första spadtaget på Sköndalsvillan, ett nytt äldreboende och korttidsboende i Tyresö utanför Stockholm. På plats var representanter från projektets olika parter; Hemsö som utvecklar boendet på egen mark, byggbolaget Oljibe, Tyresö kommun, hyresgästen Stiftelsen Stora Sköndal och Sweden Green Building Council, SGBC.

Förutom att Sköndalsvillan ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver ingår boendet även som ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. SGBC har tagit fram certifieringen NollCO2 som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Hemsös projekt är ett av sex pilotprojekt som testar certifieringen. De övriga pilotprojekten är genom Lidl, Castellum, Skanska, Electrolux och Wihlborgs. Hemsö har genom sin medverkan möjlighet att påverka utformningen av kriterierna och bidra med kunskap om framför allt äldreboendes klimatpåverkan.

– Det här är ett av många klimatneutrala äldreboenden som vi utvecklar och ett unikt sådant då det är första Nollco2-certifierade äldreboendet i Sverige. Det är otroligt spännande med ett sådant här unikt projekt med flera utmaningar som vi ska jobba med tillsammans, sade Hemsös vd Nils Styf under evenemanget.

NollCO2-certifieringen går i stora drag ut på att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan – från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden och använder beräkningsperiodenen 50 år från det att byggnaden tagits i drift, förklarade Pia Stoll, chef NollCO2, SGBC, som fanns på plats under det virtuella spadtaget.

CO₂-reducerad betong

När det gäller Sköndalsvillan ska netto-noll uppnås genom val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera. De val som hittills är gjorda i Hemsös projekt är stomme i korslimmat trä (KL-trä), användning av CO₂-reducerad betong, minimerad användning av lösningar i metall, till exempel stålbalkar, fasad av återbrukat tegel, solceller samt gröna tak.

För att ytterligare få ner energianvändningen diskuteras också möjligheten att använda en alternativ lösning på varmvattencirkulationen från Luleåföretaget 3eFlow. Lösningen är baserad på en enkel princip som kort och gott går ut på att varmvattenrören står tomma när de inte används. Det varma vattnet kommer så fort vattenkranen öppnas.

Oprövad mark

Under projektets gång kommer aktörerna ta in experter som utvärderar olika material och kombinationer. Till exempel diskuteras vilken typ av isolering som ska användas i fasaden.

– Vi tittar på olika alternativ som cellulosafiber och hampaisolering. Det skulle vara intressant att prova något som vanligtvis inte används. Samtidigt måste vi se över fuktrisker och vad som blir hållbart på sikt, berättar Hemsös projektansvarige Johan Ekström och fortsätter.

– Vi har också valt att så långt som möjligt bygga med KL-trä. Det som kan bli en utmaning i det här fallet är garaget undertill där det kan bli svårt att få ner lasterna från KL-trä, så det är något vi får titta på. Vi tittar ju även på möjligheten till återbrukat material, som till exempel armeringen. Den hållbarhetsvinsten måste också vägas mot långväga transporter. Men det är väldigt spännande att genom det här projektet tänka utanför boxen.

Äldreboendet kommer att innefatta 80 lägenheter och korttidsboendet 12 lägenheter. Planen är att Sköndalsvillan ska stå färdig våren 2022. Att uppfylla såväl myndighetskrav som kriterierna för Miljöbyggnad och NollCO2 kommer att innebära många utmaningar, påpekar Johan Ekström.

– Som alltid är det knepigt att få det att gå ihop med till exempel dagsljus och isolering. Just NollCo2 är också en helt ny certifiering som endast genomförts genom ett fåtal pilotprojekt, och det blir lite av oprövad mark för oss. Men alla i projektet tycker att det är otroligt roligt att testa nya förslag på lösningar och se hur vi kan göra ett sådant här projekt annorlunda.

Hygien högre upp på agendan

Den rådande coronapandemin har satt landets äldreomsorg i ljuset på en helt ny nivå. Hygien har alltid varit en central aspekt i utformningen av äldreboenden, men behovet av att minimera risken för smittspridning bland en utsatt grupp i samhället har helt klart gjort frågan kring hygien än mer påtaglig, berättar Johan Ekström.

– När pandemin började var utformningen av byggnaden i princip klar. Men i och med det som har pågått under de senaste månaderna har vi så klart lyft frågan om det är något som ur säkerhets- och hygiensynpunkt kan göras annorlunda, framför allt åtgärder som kan vara till hjälp för personalen.

Tillsammans med hyresgästen Stiftelsen Stora Sköndal har Hemsö beslutat om att komplettera med fler tvättställ i personalutrymmen. Man tittar även på om beröringsfria blandare ska sättas in och ser över flöden i exempelvis tvättstugor.

– Vårdhygienen har definitivt kommit lite högre upp på agendan nu. Det är samtidigt en viktig avvägning som måste göras mellan hygien och hemlikhet. I slutändan handlar det om en bostad för människor under deras sista levnadsår där de ska trivas så bra som möjligt.

 

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.