Skellefteå tar ytterligare ett steg på vägen mot ett cirkulärt byggande

Skellefteå tar ytterligare ett steg på vägen mot ett cirkulärt byggande

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Nu initieras ännu en satsning på hållbart byggande i Skellefteå kommun. Denna gång handlar det om återbruk av byggmaterial för bygg- och fastighetsbranschen. Slutmålet att återbruk ska vara en naturlig del av byggprocessen.

Norra Sverige befinner sig idag i en unik utveckling. Etableringarna av nya industrier och satsningar på den gröna omställningen, exempelvis tillverkning av fossilfritt stål och batteriproduktion, ger stora effekter på hela samhället. Ny infrastruktur och nya bostäder behöver byggas med snabb hastighet för att möta behoven. Projektet blir därför ytterligare ett steg på vägen för ett cirkulärt byggande, och ett sätt att växa ansvarsfullt.

Hoppas att inspirera genom ett bredare perspektiv

– Det långsiktiga målet är att återbruk blir en naturlig del i byggprocesser och att cirkulära affärsmodeller blir standard för byggsektorn i norra Sverige. Genom att få till ett bra samarbete, med perspektiv från både näringslivet och forskningen, hoppas jag att vi ska kunna inspirera världen till mer återbruk, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun.

Projektet samarbetar med CCBuild, en nationell samverkansarena för cirkulärt byggande, som i sin tur är ett dotterbolag till IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Annons

– Det känns bra att vara en del av CCBuilds nätverk och kompetensbank som har goda erfarenheter av liknande projekt i södra Sverige, säger Karin Degerfeldt.

Beprövade strategier och nya metoder

Projektet ska mynna ut i en digital marknadsplats för återbruk av byggprodukter. Initialt handlar det om att säkerställa ett samarbete med aktörer i byggsektorn för att tillsammans hitta nya metoder och lösa utmaningar kopplade till återbruk inom byggsektorn. Till exempel mellanlagring, kvalitetssäkring av material och återbruk av massor samt hur upphandlingsformat och markanvisningar kan användas för att öka mängden återbruk. Sebastian Röstberg, projektledare på IVL:s norra Sverige-kontor, har fått uppdraget att driva projektet av Skellefteå kommun.

– Målgruppen är egentligen hela värdekedjan inom fastighets- och byggsektorn vilket innebär alltifrån entreprenörer och materialleverantörer till fastighetsägare och arkitekter. Vi är i full gång att ordna nätverksträffar för att ta del av branschens erfarenheter och diskutera utmaningar och lösningar under projektets gång, säger han.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.