Skanska och Stena vann marktävling med fokus på social hållbarhet

Skanska och Stena vann marktävling med fokus på social hållbarhet

Skanska och Stena har vunnit Göteborgs Stads marktävling med fokus på socialt hållbar bebyggelse och kommer nu att få möjlighet att bygga 500 bostäder i Frölunda.

Skanska och Stena vann marktävlingen med ett koncept om hur ett inkluderande kvarter kan skapas i Välen Park i Frölunda. Sammanlagt gäller det ett bostadsområde om cirka 500 lägenheter.

I bedömningen har Göteborgs Stad jämfört de olika förslagen utifrån socialt hållbara parametrar och hur de bidrar till att öka gemenskapen, samhörigheten, toleransen och öppenheten i staden. Första steget blir nu att ta fram en plan för den nya stadsdelen tillsammans med bland andra kommunen och idrotts- och föreningslivet i området.

I Skanska och Stenas koncept för ett inkluderande kvarter blandas hyresrätter och bostadsrätter i samma trapphus med gemensamma gårdar. I kvarteret finns även bostäder med särskild service för funktionshindrade, seniorboende och en bogemenskap med vänförening som är öppen för hela kvarteret. De gemensamma ytorna kan bland annat användas till cykelverkstad, återanvändning och odlingsmöjligheter. En kvartersledare tillsätts för att säkerställa att det färdiga kvarteret uppnår målen.

Under byggtiden ska företagen även genomföra en rad arbetsmarknadsåtgärder som lärlings- och praktikplatser, studiebesök och inspirationsföreläsningar.

– Vi vill utmana normen för hur man utformar attraktiva och levande kvarter. Här skapar vi en miljö där människor med vitt skilda förutsättningar kan mötas i vardagen. Vi tror att kvarteret kan bli en modell att ta vidare in i byggandet av ett Göteborg för alla. Om det kan bana väg för ett annorlunda tänkande inom nyproduktion av bostäder kan effekterna för staden bli stora på sikt, säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbarhetsdriven Affärsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Bild: Skanska

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment