Skanska och Solhemsgruppen utvecklar ny stadsdel i Västervik

Skanska och Solhemsgruppen utvecklar ny stadsdel i Västervik

ANNONS

Annons
Annons

Skanska och Solhemsgruppen utvecklar en ny stadsdel i Stenhamra, centralt i Västervik. Stadsdelen ska bli en naturlig förlängning av centrum med bostäder, kontor och affärslokaler.

En stor del av Stenhamraområdet är idag parkeringsplats och när staden växer finns behov av bostäder i olika former. Avsikten är att skapa en naturlig förlängning av staden som arkitektoniskt väl knyter an till befintlig bebyggelse i staden. Förutom bostäder och lokaler är tanken att den nya staden ska bli en naturlig mötesplats.

– Det är verkligen inspirerande att få möjligheten att arbeta nära kund redan från starten i ett stadsutvecklingsprojekt som det här. Vi känner att det skapar förutsättningar och möjligheter för en hållbar och vördnadsfull utveckling av Västervik för alla som lever och verkar i staden och vi är oerhört stolta över att få vara en del av detta, säger Linda Elmgren, distriktschef på Skanska Sverige AB.

Mobilitetsnav och återbruk

Byggnaderna i den nya stadsdelen ska alla vara miljöcertifierade. Här ska finnas plats för odlingar och uppsamling av regnvatten. Solceller för uppvärmning blir ett viktigt inslag i miljön, och cirkularitet och återbruk ska vara en tydlig ledstjärna i byggnationen. För de boende bereds plats för odlingar och i området kommer ett så kallat mobilitetsnav att kunna härbärgera bilpool, cyklar och lådcyklar. Tanken är också att skapa en attraktiv strandmiljö i anslutning till Stenhamra.

Under det kommande året kommer Skanska och Solhemsgruppen i nära samarbete med kommunen att arbeta fram ett detaljerat förslag på hur stadsdelen ska utformas med syfte att nå fram till ett markanvisningsavtal under 2023. Givet att nödvändiga tillstånd är på plats är avsikten att kunna påbörja byggnationen under 2024.

– Vi är tacksamma att vi har fått förtroendet av Västerviks kommun att tillsammans med Skanska utveckla en ny, hållbar stadsdel med god arkitektur, säger Carl och Lars Williamsson från Solhemsgruppen.

Skanska har i partneringsamarbete med Solhemsgruppen skrivit en avsiktsförklaring om att utveckla stadsdelen. Avsiktsförklaringen löper fram till utgången av 2023 då målet är att ha tecknat ett markanvisningsavtal.

Sponsrat innehåll från Bauroc

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.