Serneke utvecklar Cirkustomten i Göteborg

Serneke utvecklar Cirkustomten i Göteborg

Serneke har vunnit markanvisningstävlingen för att utveckla projektet Cirkustomten i centrala Göteborg.

Sernekes vinnande förslag ska enligt företaget skapa ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom att blanda olika typer av verksamheter, sociala ytor, upplåtelseformer och gröna ytor. Två högre tegelbyggnader byggs och placeras mot Södra vägen. Fastigheterna kommer att innefatta 250 lägenheter samt 2 000 m² hotellyta, 3 800 m² verksamhetsyta och 11 100 m² garage. Verksamhetslokalerna är tänkta att inrymma företag som tar socialt ansvar. Dessa ska integrera människor som har svårt att komma in i arbetslivet och samtidigt bedriva resursbesparande verksamhet som ligger i linje med en hållbar samhällsutveckling.

Projektet är framtaget tillsammans med arkitektfirman Semrén & Månsson och Skandia Fastigheter, där de senare blir ägare och långsiktig förvaltare av hyresrätterna.

 

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment