Seminarium för träbyggande gav viktiga insikter om branschens projekt och initiativ – i omställningen mot ett klimatneutralt samhällsbyggande

Mingel i utställningshallen.

Seminarium för träbyggande gav viktiga insikter om branschens projekt och initiativ – i omställningen mot ett klimatneutralt samhällsbyggande

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Under den tionde upplagan av Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä ägde rum var närmare 350 deltagare var på plats. Denna gång i Malmö. Dagen bjöd på fördjupningar och case-exempel utifrån de fyra temablocken; Välj trä, Forskning, utveckling & innovation, Konsten att nyttja det redan byggda samt Förnyelsebart & klimatneutralt. Dessutom delades pris ut till bästa examensarbete inom trä och träbyggande.

Pågående seminarium på Slagthuset i Malmö
– Seminariet visade på möjligheterna inom träbyggande och betonade vikten av samarbete och kunskapsutbyte. Tekniken har gått framåt och idag kan man bygga nästan vad som helst i trä. Det fina är att alla som bygger med trä också är med och bygger ett mer hållbart samhälle, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä och ansvarig för Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä.

4 steg mot ett klimatneutralt samhällsbyggande

Årets seminarium var det tionde i ordningen och hölls på Slagthuset i Malmö. Med Tomas Alsmarker, chef Innovation & Forskning på Svenskt Trä, som moderator fick närmare 350 deltagare möta ledande experter och titta närmare på projekt som visar vägen framåt.

Temat för årets seminarium var: 4 steg mot ett klimatneutralt samhällsbyggande. Dagen var uppdelad i fyra block som gav en samlad bild av omställningen mot ett klimatneutralt samhällsbyggande – Välj trä, Forskning, utveckling & innovation, Konsten att nyttja det redan byggda och Förnyelsebart & klimatneutralt.

Välj Trä

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad, inledde dagen med att berätta om de olika initiativ staden är involverad i för att nå målet om klimatneutralitet 2030. Han lyfte vikten av hållbar, jämlik och god arkitektur och att vi behöver värdesätta och visa omsorg om stadens befintliga byggnader och miljöer.

– Klimatomställningen ger oss en annan materialbank där stenstaden Malmö kommer att få mer trä i sin byggda miljö vilket vi redan nu ser flera goda exempel på.

Därefter beskrev Åsa Rydell Blom, docent på Linnéuniversitetet, skogens värdekedja och dess historia, från jordbruksrevolutionen till dagens skogsvårdslagar. Hon underströk skogens betydelse för Sveriges ekonomi och miljömål.

Forskning, utveckling och innovation

Martin Erlandsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, berättade om verktyg för att integrera livscykelanalyser, LCA, i byggsektorn. Han betonade betydelsen av framtida lagstiftningar och en LCA-metodik som även inkluderar den biogena kolsänkan.

Eva Sterner, projektutvecklingschef på NREP:s logistikverksamhet Logicenters, tog oss med till den gigantiska logistikbyggnad i trä som nu uppförs i Bålsta. Hon berättade om vikten av att utveckla och implementera hållbara lösningar, även när politiska beslut saknas. I sina projekt integrerar NREP miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter för att skapa hållbara och estetiskt tilltalande byggnader.

– En framgångsfaktor i projektet är samarbetet med branschens ledande innovatörer. Det fungerar som en drivkraft för att tänja på gränserna och leverera världens grönaste logistikutveckling.

Jonas Hällgren och Mattias Litström, ingenjör respektive arkitekt på Utopia Arkitekter, berättade om arbetet med Örebros nya polishus i kvarteret Korsningen. Byggnaden har certifierats som Sveriges första nollCO2-kontorsbyggnad där både klimatmässiga och estetiska skäl har legat till grund för valet av en trästomme.

– Att välja trä i stället för stål eller betong är den främsta anledningen till att vi kunnat uppnå klimatneutralitet i projektet. Klimatansvaret kräver samsyn tidigt i processen där alla projektparter tar ett tydligt ansvar. Makt är ointressant, men resultatet är intressant.

Annons

Thomas Thompson, projektledare på World of Volvo delade med sig av insikter från arbetet med Volvos upplevelsecenter som ska stå klart våren 2024. Med hjälp av parametrisk design har projektet utmanat konventionella byggmetoder där 2 000 unika limträbalkar är med och formar Göteborgs nya landmärke.

Konsten att nyttja det redan byggda

Jessica Becker, projektkoordinator på organisationen Trästad, presenterade samverkansprojektet Timber on Top som är en av pusselbitarna i en hållbar transformation av våra samhällen. Hon framhöll tio fördelar med att använda trä i påbyggnader, såsom kostnadsbesparingar och minskad klimatpåverkan.

I Malmös nya stadsdel Varvsstaden lyfts Kockums historia fram och tydliggör hur varvsindustrin varit med och format stadens identitet. Hanne Birk, utvecklingschef på Varvsstaden, berättade om arbetet med fokus på projektet Gjuteriet där en konstruktion av limträ och KL-trä skapar en spännande brygga mellan då och nu.

Förnyelsebart och klimatneutralt

Ona Flindall, arkitekt på OsloTre AS, presenterade kontorshuset Hasle Tre i Oslo med sin rationella och demonterbara träkonstruktion som skapar de rätta förutsättningarna för återbruk.

Johan Franzén, affärs- och fastighetschef på Catena AB, berättade om hållbar logistik och byggnation i trä med fokus på långsiktig miljöpåverkan och estetik. Han betonade Catenas ambitioner att minimera sin miljöpåverkan genom innovativa byggmetoder med Elgigantens 86 000 kvadratmeter stora logistikcenter som exempel.

– Vårt varumärke har fått mycket uppmärksamhet bara genom valet av trästomme. Vi märker att hållbarhetsarbetet stärker Catena och gör det enklare att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Fyrtornet är Malmös första och Sveriges högsta kontorshus i trä. Måns Herner, projektchef på Granitor, belyste vikten av samverkan och delade med sig av de erfarenheter som man tagit med sig in i byggprocessen där stommen i trä bidragit till att vässa projektets klimatbudget.

Seminariet avrundades med utdelning av priset för bästa examensarbete inom trä och träbyggande, som delas ut av Structorstiftelsen tillsammans med Trä- och möbelföretagen, TMF och Svenskt Trä. Mohammad Tahmasebi och Hanna Kurzawinska från Chalmers tekniska högskola vann för sitt arbete om semi-massiva KL-träelement.

En uppskattade del av dagen var även den mässa med 24 utställare som gav besökarna möjlighet att i pauserna knyta nya affärskontakter och möta potentiella leverantörer.

– Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä är ett riktigt bra forum som samlar våra kollegor, leverantörer och kunder. Intresset för träbyggande ökar och i dag involverar nästan alla våra projekt trä i någon form, säger Stefan Abrahamsson vd på Lindner Scandinavia som bland annat levererar komplexa klimatskal.

Om Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä har i nio år arrangerats av branschorganisationen Svenskt Trä. Varje år har seminariedagen lockat flera hundra besökare som antingen bygger, projekterar, designar, konstruerar, utbildar eller på annat sätt är intresserade av träbyggande. Målgruppen är främst arkitekter, konstruktörer, projektörer, fastighetsutvecklare, entreprenörer, entreprenadingenjörer, platschefer, arbetsledare, studenter eller lärare.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.