Riktlinjer ska ge fler gröna bostadsgårdar

Riktlinjer ska ge fler gröna bostadsgårdar

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

En bostadsgård ska vara en förlängning av bostaden, ett vardagsrum där boende kan koppla av och en plats för social samvaro mellan grannar. Bostadsgårdarna ska utformas så att det finns plats för sociala aktiviteter, det är särskilt viktigt när det förtätas i områden där det bor många barn. Grönska, träd och odlingar ska vara en naturlig del av gården.

För att uppnå visionen om goda bostadsgårdar för alla Malmöbor har det tagits fram riktlinjer om bostadsgårdarnas storlek, hur de ska användas och utformas.

Riktlinjerna gäller vid all ny bostadsbebyggelse, både vid förtätningsprojekt och i utbyggnadsområden. Syftet är att skapa bostadsgårdar som är till nytta för boende och för staden med plats för lek och varierande växtlighet.

Riktlinjerna tydliggör också att bostadsgårdarna ska ha en självklar plats när nya kvarter och bostadshus byggs, inte anläggas på ytor som blir över. Privata uteplatser, cykelparkering och avfallshantering ska inte räknas in i ytan som avsätts för sociala aktiviteter. I fall där ett kvarter är uppdelat mellan flera fastighetsägare är ambitionen att skapa en gemensam bostadsgård som alla boende kan ta del av.

Fokus på barnen och social samvaro

– När Malmö växer och förtätas måste bostadsgårdarna få ta plats. Det har inte alltid varit fallet, vilket är skälet till att vi nu förtydligar med vägledande riktlinjer. Bostadsgårdarna är en förlängning av bostaden och en möjlighet till avkoppling och social samvaro i direkt anslutning till det egna hemmet. Det är värden som vi måste ta tillvara på och uppmuntra till i den framtida stadsutvecklingen, säger Sofia Hedén (S), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är av stor vikt att avsätta plats för aktiviteter, grönska och lek i Malmös stadsutveckling. Goda bostadsgårdar erbjuder ett mer barnvänligt sätt att leva och bo i staden samtidigt som de stärker förutsättningar för grannar att mötas. Genom hela bygglovsprocessen ska ett levande samtal ske med boende för att säkerställa att gårdarna tillför maximal nyttja till området, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

– Bostadsgårdarna är platser där boende kan vistas ute närmast hemmet, och inte minst barn tillbringar mycket tid där. Gårdarna fungerar som ett socialt kitt och ska vara platser med grönska som bidrar till de boendes välmående. Samtidigt ger grönskan skugga och kan skydda från översvämning vid skyfall. Därför är det viktigt att bostadsgårdarna har hög kvalitet över hela Malmö. Det är en rättvisefråga, och därför har vi nu tagit fram vägledande riktlinjer, säger Jens Kindt (MP), ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.