Klassisk industrifastighet på Norra Sorgenfri bevaras och får nytt liv

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Spiralen 6 med flera på Norra Sorgenfri. Illustration: Malmö stad

Klassisk industrifastighet på Norra Sorgenfri bevaras och får nytt liv

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Spiralen 6 på Norra Sorgenfri kommer att få finnas kvar men i ny samhällsnyttig tappning. Genom att en ny detaljplan ska tas fram för fastigheten som omvandlar den äldre industrimarken till ett tätt och blandat kvarter, kan den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bevaras och utvecklas.

På onsdagens möte bestämde stadsbyggnadsnämnden att stadsbyggnadskontoret ska inleda sitt arbete med detaljplanen. På stadsbyggnadsnämndens möte togs det första steget för att utveckla bland andra fastigheten Spiralen 6 i den östra delen av Norra Sorgenfri. Idag finns en variation av verksamheter och aktörer i området, och planen ska bygga vidare på den blandningen. De befintliga industribyggnaderna, som tidigare inrymt bland annat räkneapparatsbolaget Addo, har ett stort historiskt och antikvariskt värde, och ska bevaras och utvecklas. På så sätt stöttar planen också tillgången till verksamhetslokaler centralt i staden, inte minst för konst- och kulturaktörer.

Viktigt att föra in grönska och växtlighet

I arbetet med detaljplanen ska det utredas om det går att bygga ungefär 150 bostäder samt nya verksamhetslokaler. I närområdet är det brist på parker och därför är det viktigt att framtida bostadsgårdar utformas med riklig grönska. Industrigatan längs kvarterets södra gräns ska utvecklas till ett huvudstråk med handel, service och allmänna platser. Det kommer att stärka tillgängligheten mellan stadens centrum och östra Malmö.

Annons

– Kvarteret är en fantastisk gammal industrifastighet som byggts ut under lång tid. Därför är det värdefullt att vi utvecklar området och fokuserar på att bevara byggnader istället för att bara riva och bygga nytt. På så sätt kan vi ta tillvara på områdets karaktär och göra det möjligt för verksamheterna att finnas kvar på platsen, samtidigt som vi öppnar för nya bostäder och mer liv och rörelse. Det innebär så klart också en betydande insats för hållbarheten genom mindre materialproduktion och fossilutsläpp, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Bygger ut Malmös innerstad

– Norra Sorgenfri är ett av Malmös största stadsutvecklingsprojekt, och nu tar vi nästa steg i att utveckla området. I det här kvarteret bevarar vi det bästa i områdets historia och nutida identitet, samtidigt som vi bygger ut Malmös innerstad med en blandning av bostäder och verksamheter, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Norra Sorgenfri besitter ett fantastiskt kulturarv som vi i planen ser till att bevara samtidigt som vi tillför nytt liv till kvarteret. Med nya bostäder och centralt placerade verksamheter stärks områdets attraktivitet vilket skapar ett fantastiskt stadsliv som både boende och besökare kan ta del av, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.