Resultat: Stor minskning av CO₂-utsläpp i Sveriges största fossilfria anläggningsprojekt

Resultat: Stor minskning av CO₂-utsläpp i Sveriges största fossilfria anläggningsprojekt

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Projektet är halvvägs på Sveriges största fossilfria arbetsplats. CO₂-utsläppen har redan minskats med 1 808 ton – vilket är över förväntan.

Stockholms stads höga krav på ett fossil- och utsläppsfritt projekt har varit avgörande. I detta banbrytande pilotprojekt samarbetar Stockholms stad och Skanska med Volvo CE för att minska klimatpåverkan – och sätter därmed ett nytt riktmärke för hållbart byggande.

Det 100 år gamla Slakthusområdet nära Stockholms centrum, även känt som köttpackningsdistriktet, genomgår en imponerande förvandling. Nu halvvägs in i projektet har en minskning av CO₂-utsläppen på 1 808 ton levererats – det är samma som 180 svenskar producerar på ett år – tack vare det nära samarbetet och engagemanget från partners inklusive Stockholm City, Skanska, Volvo CE och återförsäljaren Swecon.

Cirkuläritet och återbruk

Användningen av elektriska maskiner står för 421 ton. De återstående 840 tonnen beror på användningen av det förnybara bränslet HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja) Dessutom har ytterligare 547 ton CO₂ kunnat sparats genom att arbeta cirkulärt och återanvända berg- och jordmassor inom projektet. Detta är en stor framgång då det totala besparingsmålet för projektet är 2000 ton CO₂.

De viktigaste hållbarhetskraven i upphandlingen var:

100 % fossilfri byggarbetsplats
Användning av HVO100-bränsle på plats och för transport till och från byggarbetsplatsen
10 % elektrisk drift
– Stockholms stad har ett starkt engagemang att driva hållbarhetsarbetet framåt. På Slakthusområdet visar vi att med rätt inställning, rätt lösningar och rätt samarbetspartners är fossilfria byggarbetsplatser absolut möjliga idag. Det som var ett banbrytande tillvägagångssätt för bara ett år sedan håller nu på att bli standard för byggande. Och andra kommuner inspireras av vårt sätt att arbeta. Projektet är en värdefull testbädd med viktiga lärdomar. Vi får det här att hända genom att samarbeta med likasinnade partners som känner igen och förstår utmaningarna och har mod och engagemang, säger Anders Österberg (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Gör framsteg tillsammans

Stockholms stad förstår den viktiga rollen den har för att driva förändringar i byggandet, varför man i sina anbudskrav för Slakthusområdet krävde att arbetsplatsen skulle vara 100 % fossilfri. Skanska och Volvo CE välkomnade initiativet och har antagit utmaningen. Innovativa lösningar används för att minska CO₂-utsläppen, varav en viktig del inkluderar användningen av elektriska maskiner för att uppfylla kravet på minst 10 % utsläppsfri maskindrift.

Samarbetspartners i projektet, från vänster till höger: Fredrik Ågren, Anders Österberg, Fredrik Ståhl – Stockholms stad, Tora Leifland – Volvo CE, Lisa Kroon, Lisa Wohlfart – Skanska.

– Det vi gör i Slakthusområdet visar att hållbara byggarbetsplatser inte bara är något som finns i framtiden, de finns redan här – elektrifierade, effektivare och med en förbättrad arbetsmiljö. Vi på Volvo CE vill uppmana fler städer att följa Stockholms stads exempel och inkludera krav på utsläppsfritt i sina kommande entreprenader. Upphandlingar är nyckeln till omställningen – ställ krav och nya lösningar kommer. Det är så vi kan påskynda utvecklingen mot en hållbar framtid, säger Tora Leifland, Head of Public Affairs på Volvo CE.

Lättjobbat med eldriven grävmaskin

Volvos 23-tons eldrivna bandgrävare EC230 Electric, utför grävarbeten på projektet. Totalt omfattar markarbetena 56 500 m3 jord och 25 000 m3 berg. Laddning sker vanligtvis på natten med Volvos mobila laddenhet som finns på platsen. Med kompletterande snabbladdning då maskinföraren tar rast så funkar det att köra hela dagen. Att köra batteridriven grävare har visat på många positiva erfarenheter. Främst handlar det om att maskinen är tyst vilket avsevärt förbättrat arbetsmiljön men dessutom reagerar den snabbt vilket gör att det blir betydligt mer lättjobbat.

Dessutom har användningen av den prisbelönta digitala tjänsten Effektiv utlastning, som tillhandahålls av Volvo CE-enheten Global Load Out Solutions, hjälpt Skanska att spåra alla massatransporter, vilket ger insyn i lastbilarnas fyllningsgrader för att minimera antalet utgående transporter från platsen.

Krossning och sortering av berg- och jordmaterial har skett inom projektet. Ambitionen är att ca 95 procent av massorna som används till gator återanvändas direkt på plats. Utöver detta har material som köps in för användning i projektet en hög andel återvunnet eller återanvänt innehåll.

Viktigt med höga klimatkrav i upphandlingar

Detta pilotprojekt fungerar som en testbädd för innovation och utsläppsfria anläggningsmaskiner. Därmed kommer det att ge värdefull kunskap inte bara till de som arbetar i projektet utan även för branschen som helhet och industrin. Och redan nu är intresset stort. Många kommuner, kunder, organisationer och företag har besökt projektet för att ta del av de lärdomar som finns. En viktig lärdom är att det redan idag är möjligt att bygga mer hållbart. När miljö- och klimatkrav ställs redan vid upphandling blir projekten mer effektiva och mängden transporter minskas vilket ger besparingar både för klimatet och budgeten. Genom att testa ny teknologi och nya arbetsmetoder så som i Slakthusområdet, kan vi driva den omställning som krävs i branschen.

– Det är viktigt att våra beställare ställer höga krav i sina upphandlingar precis så som Stockholms stad har gjort i Slakthusområdet, både vad gäller fossilbränslefri och emissionsfri drift. Höga krav inom klimat är en utmaning som vi gillar. Samarbetet med Volvo CE har varit viktigt för oss för att möta kravbilden. Tillsammans har vi kunnat utmana byggnormer och hitta nya arbetssätt, säger Lisa Kroon, projektledare på Skanska.

Höga klimatmål inom bygg på fler håll i Europa

Stockholm är inte ensamt om sin ambition om fossilfria byggarbetsplatser, ett viktigt steg då man arbetar mot sin ambition att vara fossilfritt och klimatpositivt till 2040. Oslo och Nederländerna går i spetsen, med Oslo kommun som siktar på utsläppsfritt byggande projekt till 2025, medan Nederländerna siktar på att halvera CO₂-utsläppen i byggbranschen till 2030 och att helt förbjuda utsläppen från den till 2050. Nyckeln till att uppnå denna ambition är ett åtagande att alla offentliga upphandlingar kommer att vara cirkulära från 2030 och framåt. Volvo CE och Skanska stöder till fullo denna typ av tillvägagångssätt, eftersom de anser att upphandling har en grundläggande roll att spela för att driva på behovet av förändring.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.