Preliminär certifiering för Miljöbyggnad Guld till nya SöS

Preliminär certifiering för Miljöbyggnad Guld till nya SöS

Annons

Tre nya byggnader vid Södersjukhuset i Stockholm har fått preliminära certifieringar för Miljöbyggnad Guld.

De nya byggnaderna är en försörjningsbyggnad som redan är i drift samt en behandlingsbyggnad och en vårdbyggnad som fortfarande är under byggnation. Den slutgiltiga certifieringen får Locum om två år när energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp under ett års full drift.

– Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Miljöbyggnad är ett bra verktyg som säkerställer att lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda. Därför är ambitionen att certifiera de pågående nybyggnationerna vid akutsjukhusen enligt Miljöbyggnad Guld. Det är mycket glädjande att vi nått den här milstolpen för bygget av Framtidens Sös, säger Locums vd Anette Henriksson.

Illustration: LINK Arkitektur

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment