På väg mot biobaserad impregnering

På väg mot biobaserad impregnering

ANNONS

Annons

Företaget Linjonwood ska genom ett nytt projekt bana väg för ett miljövänligt och biobaserat träskyddsmedel.

Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja är ett hypotesövningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Projektet avser verifiera hypotesen att det går att definiera en impregneringsolja lämplig för träimpregnering och som ger ett långvarig skydd mot rötsvampar.

Biobaserad infrastruktur

Tunga infrastrukturprojekt såsom elnät och järnvägar är stora användare av trävirke men som idag saknar biobaserade och biocidfria materialalternativ med beständighet som de behöver för sin verksamhet. Att lösa den problematiken skulle flytta fram gränserna för hur infrastruktur kan göras biobaserad. Ett icke-toxiskt och beständigt trämaterial skulle efter utrangering som till exempel en elstolpe kunna återanvändas som virke i ett nytt byggnationsprojekt, och därigenom bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Främja svensktillverkad olja

Visionen för det aktuella hypotesprövningsprojektet, där även RISE, Vattenfall eldistribution och Trafikverket deltar, är att ta fram beständiga biobaserade material som genom att inte innehålla några giftiga tillsatser inte bara går lätt att återvinna utan också att återanvända. Detta väntas kunna främja ökad användning av trä som byggnadsmaterial och kan vidare leda till ett ökat behov av svensktillverkad biobaserad olja och miljövänlig symbios mellan svensk skogs- och lantbrukssektor.

Projektet förväntas generera ny IPR (Intellectual Property Rights) kring vilka egenskaper ett biobaserat impregneringsmedel ska ha för att bli maximalt effektiv som träskyddsmedel. Ny kunskap kommer också att byggas kring analys och verifiering av impregnerat virke. Projektet har en total budget på 1 150 000 kronor och kommer att pågå under sex månader, från november 2019 till maj 2020.

Sponsrat innehåll från Bygma

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.