ANNONS
Offentlig upphandling kan bli klimatpolitiskt styrmedel

Offentlig upphandling kan bli klimatpolitiskt styrmedel

annons
ANNONS

IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett nytt projekt som handlar om att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling för att nå klimatmålen.

– Den offentliga upphandlingen omsätter uppemot 700 miljarder kronor varje år – en femtedel av vår BNP – vilket ger stora möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom att styra samhällsutvecklingen mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion, säger Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Fossilfritt Sveriges senaste färdplaner för fossilfri konkurrenskraft från 13 större branscher konstaterades att den offentliga upphandlingen är ett kraftfullt styrmedel för att nå klimatåtaganden. I ett gemensamt uttalande med Upphandlingsmyndigheten betonades att kommunerna nu måste öka takten om klimatmålet ska nås till år 2045.

– Offentlig upphandling är ett kraftigt styrmedel som direkt kan påverka utländska organisationers utsläpp. Trots det finns inga allmänna klimatmål satta för den offentliga upphandlingen för att bidra till att Sverige ska uppnå sina internationella åtaganden vad gäller minskade växthusgasutsläpp, säger Sven-Olof Ryding.

Svårt att utarbeta LCA-baserade kriterier

Den nationella upphandlingsstrategin betonar vikten av att livscykelperspektiv beaktas i inköpsarbetet. Ofta kräver det underlag baserade på livscykelanalyser, LCA. Centralt upphandlingsstödjande instanser menar dock att det är en utmaning att ta fram LCA-baserade upphandlingskriterier på grund av brist på information, spårbarhet och att det saknas kunskap.

– Det måste vara enkelt och vetenskapligt förankrat för upphandlande myndigheter att ställa relevanta klimatmål och framförallt mätbara mål, annars vet vi inte om ”en ökad takt i upphandlingsarbetet” leder till påvisbara minskningar av våra klimatutsläpp, säger Sven-Olof Ryding.

Incitamentsavtal i form av bonussystem

Med dessa utgångspunkter ska IVL-projektet utveckla en ny form av klimatanpassat upphandlingsarbete som bygger på krav på mätbar information om produkters klimatprestanda från livscykelanalyser och redovisade som klimatdeklarationer (EPD). Man kommer också pröva incitamentsavtal i form av bonussystem och digitaliserade underlag om miljöinformation som hjälp i upphandlingsprocessen med syfte att driva på leverantörers klimatarbete. IVL kommer att samarbeta med EPD International samt SKL Kommentus för att använda och utvärdera förslagen i praktiken.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.