Nytt projekt utforskar installationer utan avfall

Nytt projekt utforskar installationer utan avfall

ANNONS

Annons

Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Det är en av frågorna som ett nyligen uppstartat projekt kommer belysa.

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader.

– Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Det här projektet är ett viktigt steg för att ta reda på förutsättningarna för ökat återbruk i branschen, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

Projektet, som startade i december 2021, ska undersöka förutsättningarna för att öka återbruk i installationsbranschen. Projektet leds av IVL och genomförs i samverkan med teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren.

– För att åstadkomma ett cirkulärt skifte krävs en omställning hos samtliga aktörer i värdekedjan. Fler aktörer behöver ställa om sina affärsmodeller till att inkludera återbruk och därutöver anpassa sina affärsmodeller för att stötta varandra. Installationsbranschen har särskilda utmaningar då de tekniska installationerna i högre grad än andra delar i en byggnad består av aktiva komponenter där livslängden ofta är kortare och möjligheten att återbruka kan begränsas av flera anledningar, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Målet är att ta fram konkreta förslag och åtgärder för att installatörer ska öka återbruk och recirkulera material. Det gäller åtgärder som enskilda företag har möjlighet att genomföra. Projektet ska även försöka identifiera förändringar som kan behövas göra i regelverk och standarder. Framförallt ska projektet bidra till att skapa en bild över förutsättningarna för ökat återbruk. Det ska även resultera i förslag på åtgärder och insatser som stöttar en cirkulär installationsbransch.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.