Nya Humanisten certifieras enligt Miljöbyggnad Guld

Nya Humanisten certifieras enligt Miljöbyggnad Guld

Bygget av nya Humanisten på universitetsområdet söder om Götaplatsen pågår för fullt. Den nya byggnaden, som började uppföras 2016, kommer att uppnå guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Med en om- och tillbyggnad av nuvarande Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika platser. Den nya byggnaden ska rymma studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor, och präglas av öppenhet för att främja möten mellan studenter och undervisande personal. Här skapas också ett centralt beläget trapprum, en restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett nytt kafé.

Bygget har pågått sedan hösten 2016 med målsättningarna att den nya byggnaden på drygt 16 600 m2 ska klara de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld.

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att nya Humanisten uppnår den allra högsta nivån för miljöcertifiering. På Akademiska Hus har vi som mål att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor och det ger bäst resultat när vi samverkar med våra kunder, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Behovsstyrd belysning och ventilation

Till grund för guldcertifieringen ligger olika åtgärder och lösningar. För att skapa en god innemiljö som samtidigt är energieffektiv är till exempel både belysning och ventilation behovsstyrd. Byggnaden har utrustats med lågenergifönster och den energi som köps är miljövänlig fjärrvärme och kyla. Miljöbyggnad Guld innebär att stort fokus även har lagts på dagsljus, solvärmelast, ljudmiljö, fuktsäkerhet och solavskärmningar. Materialmässigt har man i projektet endast valt sådana produkter som är rekommenderade i byggvarubedömningen.

Illustration: KUB Arkitekter

Relaterade artiklar

Leave A Comment