Ny vägledning ska öka användningen av klimatförbättrad betong

Ny vägledning ska öka användningen av klimatförbättrad betong

Annons
annons

Betongbranschen har satt upp målsättningen att inom fem år nå halverad klimatpåverkan. En viktig del i arbetet är att öka användningen av klimatförbättrad betong och som ett led i det arbetet har branschorganisationen Svensk Betong nu tagit fram en vägledning.

I vägledningen beskrivs hur betong kan klimatförbättras utifrån de förutsättningar och de betongkvaliteter som är vanliga inom betongbyggande idag. Användning av nya cementsorter ger redan idag generellt minskad klimatpåverkan jämfört med tidigare. Med klimatförbättrad betong kan ytterligare sänkningar göras. Beroende på konstruktion kan ytterligare upp till 40 procents reduktion ske jämfört med en branschreferens som är vanlig idag.

Läs mer: Halverad klimatpåverkan med mer miljövänlig betong

Behov av kunskapsuppbyggande

Klimatoptimering görs genom resurseffektiv konstruktion, rätt betong på rätt plats och att klimatförbättra valda betongsorterna. Det uppnås genom aktiv samverkan mellan de olika aktörerna som beställare, konstruktör, betongleverantör och entreprenör, menar branschorganisationen.

– Vi ser att det finns ett behov av kunskapsuppbyggande och utbildning om vad som är möjligt att göra redan idag. Med framtagen vägledning för klimatförbättrad betong ger vi byggsektorns alla aktörer mer information och handfasta råd om möjligheterna att sänka klimatpåverkan från betong säger Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong.

– Sverige har behov av många nya bostäder och stora infrastruktursatsningar. Framtidsinvesteringar där betong spelar en viktig roll för genomförande och då ska vi redan nu se till att använda betong med såg låg klimatpåverkan som möjligt. Redan idag kan beställare göra medvetna val när det ska byggas genom att efterfråga den mer klimatanpassade betongen i upphandlingar.

Läs mer: Så kan betong få mindre klimatbelastning 

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.