Halverad klimatpåverkan med mer miljövänlig betong

Halverad klimatpåverkan med mer miljövänlig betong

Det går att nästan halvera klimatpåverkan med känd byggteknik och genom att använda mer miljövänlig betong. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL har på uppdrag av branschorganisationen Svensk Betong analyserat hur ett flerbostadshus med betong i ytterväggar och stomme kan klimatbantas. Den klimatbantade betongkonstruktionens klimatavtryck landar på 212 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bostadsyta.

– Det här visar att det är fullt möjligt att få ner betongens klimatpåverkan, till och med halvera den med hjälp av teknik som finns redan i dag. Det som behövs nu är att beställarna tar sitt ansvar, gör klimatprestanda till en betydande del av upphandlingen och på så sätt driver klimatarbetet framåt, säger Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL och som även har gjort studien.

Det går att minska mängden betong som används i byggen genom att slimma konstruktionen, använda till exempel fyllkroppar eller hålbjälklag och att inte använda bindemedel för att korta byggtiderna, påpekar Martin Erlandsson.

– Gör man det och samtidigt använder miljövänligare bindemedelsalternativ så minskar klimatpåverkan.

IVL och KTH kommer tillsammans driva ett projekt, finansierat av näringslivet, SBUF och Stiftelsen IVL, för att ta resultaten vidare, undersöka alla material och hur byggplattformarna kan förbättras. Potentialen att minska klimatpåverkan från byggandet är stor, menar Martin Erlandsson. Den stora utmaningen ligger i att få teoretiska möjligheter omsatta i praktiken.

– För att byta material, byta teknik, måste det finnas något som triggar byggbranschen att ta det där steget över. I dagsläget finns det inte några lagkrav på att klimatpåverkan ska beräknas för en byggnad, så därmed är det upp till marknadens aktörer att driva arbetet. Men den utvecklingen måste starta idag om vi ska nå målet noll nettoutsläpp 2045 som politikerna har beslutat om.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Annons

Relaterade artiklar

  1. Mest läst på Hållbart byggande under 2017 | Hållbart Byggande
    2017-12-29 at 07:20 Svara

    […] Halverad klimatpåverkan med mer miljövänlig betong […]

Leave A Comment