Ny studie kartlägger lampors klimatpåverkan

Ny studie kartlägger lampors klimatpåverkan

ANNONS

Annons

Användning av lampor och hushållsmaskiner som dammsugare, tvättmaskiner och diskmaskiner bidrar också till att klimatet blir varmare eftersom energi släpps ut direkt i atmosfären. En ny studie har nu kartlagt detta energiutsläpp.

Maskiner och lampor påverkar klimatet genom att den energi de konsumerar försvinner ut i atmosfären, en faktor som hittills inte har undersökts på global skala.

– Det kan gälla uppvärmning eller nedkylning av hus, energi från tvättmaskiner, dammsugare, diskmaskiner, lampor och andra apparater. Detta direkta energiutsläpp har det hittills inte funnits någon siffra på globalt och det har inte heller funnits någon detaljrik kartläggning, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC.

Tre gånger så mycket energi

Deliang Chen och hans kollegor har analyserat befintlig data med hjälp av en ny metod. Nattbelysning har kartlagts via satelliter, forskarna har studerat befolkningstäthet och analyserat siffror på energiförbrukning.

– Vi har då kunnat se hur energikonsumtionen har ökat och kunnat beräkna hur den troligen kommer att öka i framtiden.

Via analyser av datan kunde forskarna konstatera att maskiner och apparater globalt konsumerar runt tre gånger så mycket energi som för femtio år sedan.

– Det motsvarar drygt tio procent av den globala värmeökningen av växthusgaser under samma period. Men lokalt kan den energikonsumtion som maskiner och lampor står för vara mycket högre och ge upphov till stora lokala temperaturhöjningar, ändrade regnmängder och vindar, säger Deliang Chen.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.