Ny rapport synar potentialen för självfinansierande smarta fastigheter

Ny rapport synar potentialen för självfinansierande smarta fastigheter

Pressen på offentliga och privata budgetar idag gör att investeringar i smarta byggnader många gånger inte prioriteras. En ny rapport från Siemens Financial Services har tittat närmare på möjligheterna för egenfinansierad omvandling av fastigheter och hur alternativa finansieringslösningar kan “självfinansiera” smart byggnadsomvandling.

Omvandling till smart teknik för fastigheter gör det möjligt för organisationer att minska energikostnaderna, uppfylla regler gällande luftkvalitet och skapa en hälsosammare miljö för boende, besökare och anställda. Men pressen på offentliga och privata budgetar gör att finanschefer finner det svårt att prioritera kapitalinvesteringar för smart byggnadsomvandling.

Använder besparing efter omvandling

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport, Smart Start for Smart Buildings, som undersöker hur smart byggnadsomvandling kan genomföras utan att avsätta kapital, genom finansieringsmetoder såsom tjänsten “Smart Buildings as a Service”. Tjänsten bygger på att man använder de besparingar som kommer att uppstå efter omvandlingen, och därmed skapar en ny sorts metod liknande traditionella självfinansieringar.

– Marknaden för smart byggnadsteknik växer och innovativa finansieringsmetoder för den privata sektorn kommer sannolikt att påskynda tillväxten genom att hjälpa organisationer att genomföra omvandlingen på ett hållbart sätt. Finanschefer i den privata och offentliga sektorn ser alltmer ett övertygande affärsfall för smart byggnadsomvandling. Dilemmat är att det kan vara svårt att prioritera sådan kapitalinvestering över andra affärs- eller driftskrav. Fördelen med dessa självfinansierande lösningar, som utnyttjar framtida energibesparingar, är att kapitalet inte längre är ett hinder, säger Gunnar Skagerlind, försäljningschef, Industry, Siemens Financial Services.

Minska energiförbrukning med upp till 25 %

I rapporten uppskattas potentialen för så kallad “självfinansierad” smart byggnadsomvandling i 13 länder, inom tre sektorer: kommersiella fastigheter, offentliga fastigheter och sjukhus. Studien visar att smart teknik skulle kunna minska den framtida energiförbrukningen i dessa byggnader med upp till 25 %. Sjukvårdsorganisationer till exempel har mer att vinna på smart omvandling än många andra samhällssektorer, eftersom de ska fungera effektivt dygnet runt. Här finns, enligt Siemens Financial Services, goda möjligheter att minska energiförbrukningen vad gäller till exempel uppvärmning, ventilation, belysning och driftsutrustning. Exempelvis skapar smarta byggnadskontroller diskreta,uppvärmda och mindre enheter med individuella termostater och automatisk dörrkontroll. Smarta byggnadssystem kan även känna av var patienter, besökare och vårdpersonal befinner sig. Med hjälp av att spåra och analysera personalens arbetsflöden och rutiner kan man förbättra effektiviteten, både vad det gäller energi och operativt.

Enligt rapporten beräknas byggnader inom de tre sektorerna i Sverige, Finland och Norge kunna ha en självfinansieringspotential på hundratals miljoner dollar; 445 miljoner dollar för den kommersiella sektorn, 110 miljoner dollar för sjukhussektorn och 314 miljoner dollar för offentliga fastigheter.

 

Leave A Comment