Ny rapport: skyddsombuden saknar mandat att påverka säkerheten

Ny rapport: skyddsombuden saknar mandat att påverka säkerheten

Det saknas en säkerhetskultur på många arbetsplatser, kunskapsnivån om skyddsutrustning är för låg och skyddsombuden saknar verkligt mandat att påverka säkerheten på sin arbetsplats. Det visar en ny rapport om säkerhet på byggarbetsplatser.

Dubbelt så många svenskar avled i tjänsten i januari i år jämfört med samma period 2018. Det har fått arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att kalla till ett möte med branschorganisationer, fackförbund och myndigheter och nyligen gick Sveriges Byggindustrier ut med en debattartikel där de bland annat vill se att det ställs mer krav på entreprenören som anlitas när det gäller arbetsmiljö och säkerhet.

Med bakgrund av de stora antalet allvarliga olyckor som sker i byggbranschen har arbetsplatssäkerhetsföretaget Skydda låtit göra en undersökning bland skyddsombud och arbetare på svenska byggarbetsplatser. Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Ipsos och presenteras i rapporten Säker arbetsplats 2019.

Mikael Hansson

– Byggbranschen är idag den mest skadedrabbade bland alla branscher i Sverige. Trots att olika initiativ i byggbranschen uppmärksammat problemet fortsätter arbetsplatsolyckorna att vara ett stort problem. Vi hoppas att resultatet kan bidra till till att svenska byggarbetsplatser blir säkrare och tryggare i framtiden, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Låg kunskapsnivå om skyddsutrustning

Rapporten visar bland annat att det saknas en säkerhetskultur på många arbetsplatser. Det leder i sin tur till att byggarbetarna inte använder skyddsutrustning, eller använder fel sorts skyddsutrustning för sina arbetsuppgifter. Rapporten visar också att kunskapsnivån generellt är för låg när det gäller skyddsutrustning och arbetsplatssäkerhet, inklusive att det genomförs för lite utbildningar kring skyddsutrustning.

Läs mer: Platschefen har en avgörande roll för säkerheten

Skyddsombuden saknar verkligt mandat

I rapporten diskuteras också ansvarsfrågan, det vill säga, vem som ansvarar för säkerheten på byggarbetsplatsen. I praktiken faller ansvaret tungt på arbetsgivaren, menar Mikael Hansson. Skyddsombudet har en viktig roll i sammanhanget. Deras uppgift är att bevaka så att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant och ska, om en fara upptäcks som behöver åtgärdas, direkt vända sig till arbetsgivaren.

Men rapporten visar att skyddsombudens mandat inte är speciellt starkt i realiteten och därmed saknar mandat att påverka säkerheten på sin arbetsplats.

– En av fyra anser att de kan påverka sin organisation i hög grad. Det är helt klart ett bekymmer eftersom de leder till att de får svårt att leverera i sin roll och det kan leda till att färre och färre är beredda att ta ansvaret som det innebär att vara skyddsombud. Ska arbetet bedrivas säkert så är allas attityd till säkerheten avgörande – det är en fråga om företagskultur, säger Mikael Hansson.

Skydda listar fem viktiga åtgärder för att skapa säkra arbetsplatser:

  1. Skapa dagliga rutiner runt arbetsplatssäkerhet och personlig skyddsutrustning. Få med medarbetarna i det dagliga säkerhetstänket och involvera i skyddsronder och skyddsarbetet
  2. Sprid kunskap om regler och rutiner. Medarbetarna ska veta vilka säkerhetsrutiner som finns och vilket ansvar man själv har.
  3. Utbilda regelbundet Skyddsombud, chefer och medarbetare måste ha rätt kunskaper och verktyg för att kunna hantera risker.
  4. Uppmärksamma konsekvenserna. Medarbetarna ska vara medvetna om skador och sjukdomar man riskerar om man inte använder skydd.
  5. Lyft fram skyddsombuden. Skyddsombuden kan få fler att engagera sig i säkerhetsfrågor. Ge dem rätt kunskaper och mandat för att säkra arbetsplatsen och byggarbetarna.
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.