Ny byggvarudeklaration för installationsprodukter

Ny byggvarudeklaration för installationsprodukter

El-, kabel-, VA- och VS-branscherna har tillsammans utvecklat en byggvarudeklaration för installationsprodukter.

Utgångspunkten har varit de olika dokument som branscherna idag använder och att byggvarudeklarationen är saklig, kvalitativ och relevant för installationsprodukter. Informationen kopplas mot RSK-nummer (för VVS-produkter) respektive E-nummer (för elprodukter), alltså de system som används av tillverkare, grossister och installatörer.

Ett viktigt syfte har varit att förenkla för den som ska fylla i informationen genom att säkerställa att informationen är relevant för installationsprodukter och att stöd finns för att underlätta inmatning. Byggvarudeklarationen ska täcka behovet, med syftet att deklarera materielinnehåll och resurs- och miljöpåverkan under produktens livscykel, oavsett var i värdekedjan informationen efterfrågas.

– Med iBVD får vi ett verktyg där all relevant information finns med och där branschen tillsammans utvecklar lösningen inklusive vägledning anpassat för respektive sortiment. Det kommer att underlätta arbetet med att samla in och dokumentera informationen för oss i tillverkarledet, säger Dennis Klangebo, Development Engineer på FM Mattsson Mora Group, som medverkar i arbetsgruppen för iBVD.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment