Nu införs nära-nollenergireglerna i BBR

Nu införs nära-nollenergireglerna i BBR

Den 1 juli införs nära-nollenergiregler i Boverkets byggregler.

Regeringen har tidigare fattat beslut om ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som trädde i kraft den 1 april 2017. Från den 1 juli i år gäller ändringar i BBR, Boverkets byggregler och i föreskriften BEN. Föreskriften innehåller regler för fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

När det gäller BBR handlar ändringarna enligt Boverket främst om att byggnadens energiprestanda fastställs på ett nytt sätt. Energikraven ska behållas oförändrade. Systemgränsen ändras till primärenergi och energiprestanda anges i primärenergital (EPpet) som en följd av ändringar i plan- och byggförordningen. Byggnadens energiprestanda avspeglar då mer resursanvändningen i energisystemet än gällande regler där gränsen går vid huset. Primärenergital ersätter specifik energianvändning som mått på byggnadens energiprestanda och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. Elvärmda byggnader tas också bort som kategori. En högre primärenergifaktor för el får samma innebörd som den tidigare uppdelningen i elvärmda och ej elvärmda byggnader. Klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

Under hösten kommer Boverket att presentera förslag till skärpta energikrav som ska gälla från 2021.

Vad gäller BEN anpassas föreskriften i huvudsak till ändringarna i BBR. Vidare ändras normal innetemperatur för flerbostadshus från 22 °C till 21 °C, med undantag för äldreboenden.

Annons

Relaterade artiklar

Annons

One Comment

  1. Mest läst på Hållbart byggande under 2017 | Hållbart Byggande
    2017-12-29 at 07:17 Svara

    […] Nu införs nära-nollenergireglerna i BBR […]

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.