NCC och Beijer Byggmaterial satsar på certifierat virke

NCC och Beijer Byggmaterial satsar på certifierat virke

ANNONS

Annons

NCC och Beijer Byggmaterial går samman för att satsa på certifierat virke i ett rikstäckande ramavtal. Med start i maj kommer allt virke som NCC beställer från Beijer att vara certifierat enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC.

PEFC är en fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifieringar. Certifieringen tar hänsyn till både människor och natur samt säkerställer spårbarhet och möjlighet att följa upp virkets ursprung och att det kommer från hållbart brukad skog. Certifieringen säkerställer också att skogsbruket tar hänsyn och bidrar till biologisk mångfald genom att ställa krav på att exempelvis biologiskt värdefulla områden såsom nyckelbiotoper bevaras.

– Det här är något som våra kunder efterfrågar. För dem och för oss på NCC är det viktigt att vara med och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling och genom att arbeta med certifierat trä gynnas ett mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart skogsbruk, där hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel, säger Maria Bueno Eriksson, hållbarhetschef NCC Building Sweden.

– Vi är stolta över vårt certifikat och vårt stora utbud av certifierat trä. Hållbart skogsbruk är viktigt, inte minst för den biologiska mångfalden i våra skogar och därför betydelsefullt att våra kunder väljer att ta ställning för certifierat trä, säger Alexandra Rosenqvist, Miljö- och Hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial AB.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.