Mindre miljöpåverkan med flexibel uppvärmning

Mindre miljöpåverkan med flexibel uppvärmning

Såväl pengar som koldioxidutsläpp kan sparas genom att styra byggnaders värmeanvändning till andra tider på dygnet, visar ny forskning från Chalmers.

Johan Kensby, forskare i installationsteknik på Chalmers, har i en tidigare studie konstaterat hur värme enkelt kan lagras i byggnader, något som ger förutsättningar för att jämna ut belastningen på fjärrvärmesystemet. I den andra delen av sitt doktorandprojekt har Johan Kensby tittat närmare på hur fjärrvärmeanvändningen kan styras i praktiken. Tillsammans med Göteborg Energi har han genomfört ett stort test med varierande timpriser till 19 bostadsfastigheter. Varje fastighet utrustades med ett styrsystem som skulle värma fastigheten så billigt som möjligt. Detta resulterade i att fastigheterna flyttade sin värmeanvändning till de tider på dygnet när produktionen var som billigast och även hade minst miljöpåverkan.

– Det här är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att spara både pengar och miljö i fjärrvärmeproduktionen. Det blir allt vanligare med innetemperaturgivare och uppkopplade styrsytem i fastigheterna, och då är det bara mjukvara som ska till, säger Johan Kensby.

Genom att styra 20 procent av fastigheterna i fjärrvärmenätet är det möjligt att minska användningen av fossildrivna värmepannor med 25 procent, enligt Johan Kensbys beräkningar.

Källa: Ingela Roos/Chalmers

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment