Skanska, Tyréns och Lunds kommun får Vinnovastöd för att utveckla och förbättra arbetet med social hållbarhet. Finansieringen gäller projektet ”Sociala värden hela vägen – ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen”. Det Vinnovastödda projektet ska ta fram metoder för systematisk utvärdering av satsningarnas effekt. Det ska ge förutsättningar för att lyfta in ..." />


Miljonsatsning på social hållbarhet i den fysiska miljön

Foto: Tyréns

Miljonsatsning på social hållbarhet i den fysiska miljön

ANNONS

Annons
Annons

Skanska, Tyréns och Lunds kommun får Vinnovastöd för att utveckla och förbättra arbetet med social hållbarhet. Finansieringen gäller projektet ”Sociala värden hela vägen – ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen”.

Det Vinnovastödda projektet ska ta fram metoder för systematisk utvärdering av satsningarnas effekt. Det ska ge förutsättningar för att lyfta in sociala värden tidigt i processen och hålla dem i fokus hela vägen till genomförande. Dessutom vill man hitta ett ”gemensamt språk” för de olika aktörerna i plan- och byggprocessen och lägga grunden för bättre avväganden mellan sociala värden och andra samhällsviktiga aspekter.

– Alla Skanskas bostadsprojekt innehåller socialt värdeskapande i kvarteren och till det omgivande samhället. Men begreppet social hållbarhet är väldigt brett och det är svårt att värdera och följa upp våra insatser. Vi vill bli bättre på att utvärdera vilka satsningar och åtgärder som ger störst effekt, säger Dagmar Gormsen, hållbarhetsspecialist på Skanska.

Skapa förankring

Inom projektet kommer metodik och verktyg utvecklade för ekologisk och ekonomisk hållbarhet att appliceras på social hållbarhet. Syftet är att skapa förankring, acceptans och en systematisk koppling till de andra hållbarhetsdimensionerna.

– Avsaknaden av ett gemensamt ramverk innebär idag stora utmaningar för såväl kommuner som fastighetsutvecklare, men även för investerare, civilsamhället och andra intressenter. I praktiken riskerar viktiga sociala värden att försvinna, reduceras eller helt utebli i utvecklingen av den byggda miljön. Den här satsningen kommer därför helt rätt i tiden, säger Simon Imner, hållbarhetskonsult på Tyréns och analysansvarig.

Projektets totala budget är 5,45 miljoner kronor varav cirka 3 miljoner kronor från Vinnovaprogrammet ”Social hållbarhet i den fysiska miljön”. Bland projektets aktörer ingår även en vetenskaplig referensgrupp av forskare på Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet och Raoul Wallenberg-institutet.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.