Miljöbyggnad Guld för Rudbeck 4

Miljöbyggnad Guld för Rudbeck 4

En tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet, Rudbeck 4, i Uppsala certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Enligt Uppsala landstings politiskt beslutade miljöprogram ska alla nyproducerade byggnader och större ombyggnationer miljöcertifieras. Det nu aktuella huset, en tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet, Rudbeck 4, är den andra byggnaden i landstingets fastighetsbestånd som certifieras enligt Miljöbyggnad. Den första var Rudbeck 3.

– Landstinget ska bygga fastigheter av hög kvalitet såväl utifrån god arbetsmiljö som ekologisk hållbarhet. Att vi fortsätter uppnå certifieringen Miljöbyggnads högsta krav är ett resultat på våra höga krav på hållbarhet, säger Johan Edstav (MP), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Byggnaden, som huvudsakligen innehåller kontorsutrymmen för bland annat, forskare, kommer att flytta in i november. Uppsala universitet är den största hyresgästen, men även Akademiska sjukhuset kommer att flytta in på ett plan.

Illustration: Tema

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment