Många företag brister i att förebygga farligt damm

Många företag brister i att förebygga farligt damm

Annons

Tre av fyra företag brister i förebyggandet av farligt damm, visar en ny granskning av Arbetsmiljöverket.

Myndigheten har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Inspektionen riktades mot verksamheter som arbetar med berg, sten och utvinning av mineral, som till exempel tunnelarbete, mobila krossverk och arbete med stenhuggeri. Av de 750 arbetsplatserna uppfyllde bara ett av fyra företag kraven på förebyggande arbete. Bristfälliga riskbedömningar och handlingsplaner för åtgärder var de vanligaste bristerna.

I slutet av 2015 reviderades föreskriften om kvarts- och stendamm i arbetsmiljön där den viktigaste punkten är just förebyggandet av det farliga dammet. Arbetsgivaren ska undersöka riskerna och vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare exponeras för farligt kvartsdamm. En riskbedömning ska göras innan arbetet sätter igång. Riskbedömningar och åtgärder ska också vara dokumenterade.

– Nu måste branscher där kvartsdamm förekommer ta ansvar för att öka och sprida kunskapen och utveckla gemensamma verktyg för att lättare kunna förebygga det farliga dammet, säger Fredrik Hedlund, nationell projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment