Malmö utsedd till årets arkitekturkommun

Malmö utsedd till årets arkitekturkommun

ANNONS

Annons

Malmö klättrar från femte till första plats och blir Årets Arkitekturkommun 2019 i årets rapport från Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.

Årets Arkitekturkommun bygger på ett index utifrån enkätsvar från Sveriges arkitektkår som har bedömt dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna, hur arkitekturkompetensen i kommunen ser ut och hur de anser att kommunen arbetar med att utveckla arkitektoniska värden. Utmärkelsen bygger även på offentlig statistik där kommunerna bland annat värderas utifrån förmågan att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen, hur väl planerna realiseras och hur väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, bostadsförsörjning samt översiktsplan.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning

Det är tredje året i rad som analysföretaget Evimetrix har tagit fram rapporten på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund. 2017 vann Örebro, förra året hamnade Växjö i topp och denna gång knep alltså Malmö förstaplaceringen, följt av Örebro och Borås. Malmö placerar sig högt i båda delindexen som bildar måttet för Årets Arkitekturkommun. Malmö har också förbättrat sina resultat i båda indexen, från en hög nivå till en ännu högre nivå. Det som särskilt stärkts i Malmö mellan 2018 och 2019 är att kommunen enligt den officiella statistiken antagit ny eller aktualitetsprövat sin översiktsplan. Vidare har Malmö också under året antagit nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. Sammantaget stärker dessa faktorer kommunens resultat vad gäller rutiner, regelefterlevnad och byggande.

–  Kommunerna har en nyckelroll när det gäller att bygga tillräckligt med bostäder och att skapa livsmiljöer där människor vill bo och mår bra. Ett gott samarbete mellan arkitekter och kommuner är nödvändigt för att det ska bli verklighet. Därför lyfter vi för tredje året i rad fram de kommuner som lyckas allra bäst, säger Tatjana Joksimović, ordförande Sveriges Arkitekter.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.