Växjös arkitekturkompetens får högsta betyg

Växjös arkitekturkompetens får högsta betyg

Annons

Växjö kommun har utsetts till årets arkitekturkommun av Sveriges arkitekter. Tävlingen baseras på ett index från en enkät där Sveriges arkitektkår bedömt dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna, hur arkitekturkompetensen i kommunen ser ut och hur de anser att kommunen arbetar med att utveckla arkitektoniska värden.

Tävlingen baseras även på offentlig statistik där kommunerna bland annat värderas utifrån förmågan att planera byggande i relation till bostadsbehovet, hur väl planerna realiseras och hur väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, bostadsförsörjning samt översiktsplan.

– Genom konkurrens, parallella uppdrag och markanvisningstävlingar skapar vi bästa förutsättningar för att nå ett gott resultat. Växjö kommun utmanar dessutom med högt uppsatta mål kring träbyggande, som i sin tur utmanar byggbranschen och utvecklar arkitekturen. God arkitektur skapas genom kreativa samarbeten mellan byggherrar, byggare, arkitekter och kommunen. Så gör vi i Växjö, säger Växjös stadsarkitekt Henrik Wibroe.

Växjös planerade stads- och stationshus. Illustration: White

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment