Målinriktad vd som brinner för ledarskap

Målinriktad vd som brinner för ledarskap

ANNONS

Annons

Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson drivs av att hela tiden nå nya mål genom att utveckla sig själv och verksamheten på olika plan. Digitalisering, decentralisering, mångfald och ett värderingsdrivet ledarskap är viktiga nycklar till framgången.

Text Anneli Hidalgo Foto Jenny Öhman

Rusningstrafiken börjar komma igång vid Västerbroplan. Det är tidig morgon i början av juni. Ett och annat regnstänk kommer från de grå molnen som speglas i fönstren, sicksackplacerade längs med Swecohusets rödbruna tegelfasad. Den 14 våningar höga byggnaden i Marieberg ritades av Anders Tengbom i början av 1960-talet, ursprungligen för Svenska Dagbladet. Drygt fyrtio år senare byggdes huset om när hela Sweco i Stockholm samlades under ett och samma tak.

Den enorma vågformade lampkonstruktionen, placerad i huvudentrén, lyfter blicken upp mot glastaket och de glasförsedda rummen som löper längs med de omslutande våningsplanen. I anslutning till entrén ligger kontorets vardagsrum, hjärtat av huset. I dess mitt tronar en skulptural trappa i vit plåt och ekträ. Där bakom står Ann-Louise Lökholm Klasson vid ett bord och tar de sista tuggorna av frukosten.

– Jag tycker om att starta dagen här, berättar hon. Jag läser mail och förbereder mig men det är också ett bra sätt att få chans att prata med kollegorna.

Swecohuset i Marieberg, ritad av Anders Tengbom.

När vi ses har det gått lite mer än ett år sedan hon blev vd för Sweco Sverige och den svenska organisationens 6200 anställda. De senaste tolv månaderna har varit intensiva och något av en omställning. Men hennes många år på bolaget, med en rad chefsroller i bagaget, har gjort henne väl rustad. Sedan 2008 har hon bland annat varit vd för företagets anläggningsverksamhet och installationsverksamhet. Hon var även koncernansvarig för integrationen av Grontmij-förvärvet som genomfördes 2015, det största förvärvet i bolagets historia och som gjorde Sweco till det största teknikkonsultbolaget i Europa. Under en tid arbetade hon även som COO, en tjänst som gav betydelsefulla kunskaper om vikten av affärsstöd.

– Alla ben har varit nyttiga att stå på. Den viktigaste lärdomen har varit att förstå våra kunder och deras olika behov och även variationen i våra affärer. Dessutom är jag väldigt nyfiken av mig och drivs starkt av utveckling. Det ger mig en styrka att kunna komma in snabbt i rollen och förstå vad jag behöver göra för skillnad.

Med drygt 32500 pågående bygg- och infrastrukturprojekt i landet – Slussen, Norra Djurgårdsstaden och Ostlänken tillhör några av dem – spänner Swecos uppdrag över fastighet, infrastruktur och energi. En av utmaningarna med rollen som Sverigechef är därför att hitta gemensamma frågor som berör merparten av de anställda, berättar Ann-Louise. En annan svårighet är att förhålla sig till och förstå de stora globala trenderna och hur såväl bolaget som kunderna påverkas av dem.

Digitaliseringen är en sådan. Därför inrättade Ann-Louise nyligen ett digital office på Sweco med uppgift att omvärldsbevaka utvecklingen och hantera de affärsmöjligheter som uppstår.

– Med Swecos bredd, och samhällets utmaningar, är det oftast inte ett kompetensområde som är aktuellt utan en kombination av dem. Med vårt digital office kan vi hitta optimala upplägg och nya affärer, säger Ann-Louise.

Decentraliserad affärsmodell

Swecos senaste kvartalsrapport var något av ett rekord; med en organisk tillväxt på 5 % och en vinst som ökat med 30 % var bolagets första kvartal det bästa någonsin. Men de positiva siffrorna kan härledas även längre tillbaka. De senaste åren har Sweco vuxit med drygt 14 % per år i genomsnitt sedan 2007 och förvärvat ett hundratal företag. En avgörande faktor för framgången har varit koncernens decentraliserade affärsmodell, där grupper av konsulter utgör de grundläggande byggstenarna i organisationen.

– Det finns en väldig kraft i att många välutbildade människor kan vara med och fatta beslut. Vi blir mer snabbfotade, vilket våra kunder uppskattar. Genom att dela ut mandat och makt ute i organisationen stärker vi beslutsmässigheten längst ut, säger Ann-Louise och fortsätter.

– Det finns en stark tilltro till individen på Sweco och är en anledning till varför jag trivs så bra här. Varje person som kliver in här tillför något och är viktig. Om vi är tydliga med detta synsätt till våra medarbetare kan de i sin tur förmedla det till våra kunder och då blir det ett självgående hjul. Ju mer jag funderar på framtiden och i vilken riktning vi är på väg mot desto mer inser jag att decentraliseringen som modell är otroligt viktig och kommer att vara det än mer framöver.

2008 började Ann-Louise Lökholm Klasson på Sweco och blev störtförälskad i företaget, en känsla som sitter i än idag.

Attraktiv arbetsgivare

Rollen som arbetsgivare blir allt viktigare. Idag konkurrerar bolag och organisationer inte bara om att attrahera kunder utan också arbetskraft. I karriärundersökningen FöretagsBarometern toppar Sweco listan som landets mest attraktiva arbetsgivare och hos ingenjörer totalt. Vad har byggt upp populariteten hos teknikkonsultjätten? Det kan förklaras genom att företaget lyckats förmedla vad det står för, berättar Ann-Louise. Men det är också den typ av verksamhet som allt fler söker sig till, menar hon.

– Idag ser vi definitivt att många fler, framför allt yngre personer, vill arbeta med hållbarhetsfrågor. Sweco ligger dessutom väldigt långt fram i hållbarhetsarbetet och är tydliga med att det ska genomsyra det vi gör, vilket attraherar många. Vår viktigaste tillgång är vår kompetens och därför satsar vi också mycket på att våra anställda ska ges möjlighet till utveckling.

Revisions- och konsultbolaget Deloittes senaste Millennial Survey stöder tesen hur yngre arbetskraft resonerar; millennials och generation z har samhällsfrågor, mångfald och miljötänk i ryggraden. Det är också vanligare bland så kallade young professionals att välja arbetsgivare – och välja bort de vars värderingar inte går i linje med de egna. I undersökningen från Deloitte uppgav 40 % av respondenterna att de minskade eller avslutade relationen till ett företag om de ansåg att företaget hade en negativ samhällspåverkan. Med klimatförändringarnas potentiella konsekvenser för framtida generationer, och Greta Thunbergs klimataktivism som mångas förebild, är det inte konstigt att hållbarhet och företagsansvar värderas högt.
Med ökade krav på tydlighet kring värderingar spelar det värderingsdrivna ledarskapet en allt viktigare roll, berättar Ann-Louise.

– För att kunna attrahera de bästa och behålla dem behöver verksamheten vara värderingsstyrd. Som chef och ledare måste jag stå för värderingarna, annars märks det förr eller senare. Därför är det otroligt viktigt med en transparens i kommunikationen, framför allt gentemot yngre anställda. Det ska inte finnas ett glapp mellan vad vi förmedlar externt kontra internt.

Ann-Louise, som är bosatt utanför Göteborg, pendlar varje vecka till arbetet i Stockholm. I jobbet ingår också regelbundna resor till bolagets övriga Sverigekontor. När jag ställer frågan om hon tar flyget eller tåget nickar hon förstående. Flygskammen är i högsta grad närvarande och påverkar besluten på Sweco.

– Det är har blivit allt viktigare att förhålla sig till bland samtliga anställda. Jag tar överlag tåget oftare idag än förut och flyger numera främst när jag måste, säger hon.

Mångfald stärker affären

Cheferna sätter inte bara tonen för förhållningssättet till miljö- och omvärldspåverkan. Även synen på jämställdhet grundas på högsta nivån, berättar Ann-Louise, som en förklaring till Swecos topplacering bland jämställda bolag. I den senaste Allbright-rapporten, där könsfördelningen i börsbolagens ledningsgrupper kartläggs, hamnade Sweco på den gröna listan. Det innebär att företaget har en jämn könsfördelning bland ledande befattningar.

– Vår styrelse har varit tydliga med att jämställdhetsarbetet ska ges hög prioritet och genomsyra hela vår kultur för att vi ska hitta de bästa och även spegla samhället. För att jämställdhetsarbetet ska få genomslagskraft är det verkligen en nyckelfråga att agendan sätts från toppen av bolaget, säger Ann-Louise.

Mixen av såväl kvinnor och män som utrikesfödda ger därtill flera vinster och positiva effekter för företaget.

– Sweco har varit bland de mest lönsamma i vår bransch under en längre tid och vi tror starkt på att det är blandningen som gör det. Genom bredden får vi en mer kreativ och dynamisk arbetsmiljö och möjligheten till fler perspektiv, vilket också kan generera bättre lösningar för våra kunder.

Bakgrund inom IT

Lyhördhet för kundens behov ligger Ann-Louise varmt om hjärtat, en insikt som kom några år in i karriären. Efter att ha läst el-teleteknik på gymnasiet siktade hon in sig på programmering. När hemdatorn fick sitt genomslag insåg hon snabbt att detta var nyckeln till framtidens jobb. Hon utbildade sig till programmerare och började jobba inom IT och Telecom, bland annat på Ericsson. Ganska snart drogs hon dock mer åt det kundnära arbetet.

– Kundens krav kom till mig flera steg senare, i filtrerad version. Men jag ville förstå mer av vad kunden efterfrågade och hur de använde systemet. Det var här mitt intresse för att arbeta närmare kund började.

När Ann-Louise var i 35-årsåldern hade hon jobbat flera år i IT-branschen med arbeten som innebar mycket tid utomlands, vilket var en svår ekvation med två små döttrar. Av en slump såg hon att Sweco sökte en regionchef till koncernens installationsverksamhet i Göteborg. Ann-Louise fick tjänsten och under en introduktion för nyanställda i början av 2008 fick hon aha-upplevelsen som sitter i än idag.

– Helt plötsligt förstod jag vad företaget gjorde, vilken kompetens och vilka möjligheter som fanns här. Jag blev störtförälskad! Håret reser sig fortfarande på armarna när jag tänker på det och den känslan kommer tillbaka om och om igen elva år senare.

Utvecklande ledarskap

Känslan för företaget och en chans att påverka samhällsutvecklingen är något av det som hon uppskattar mest med jobbet. För en målnörd, som hon kallar sig själv, finns också möjligheten att ständigt utvecklas.

– Jag drivs av att hela tiden höja ribban och nå nya mål genom att utveckla mig själv och verksamheten på olika plan. Det är därför det är så roligt att jobba på Sweco och nära kunder, för här handlar det hela tiden om att vinna. Det är en kittlande känsla att sitta med ett anbud och bena ut om vi förstår kunden rätt.

Men det hon brinner för allra mest är ledarskapet. De pigga ljusblå ögonen glittrar till lite extra bakom de svarta glasögonen när vi kommer in på ledarskapets A och O och vad som utgör en bra ledare. En grundbult är att ständigt bekräfta de anställda.

– Det finns ett behov hos var och en att bli sedd och hörd. Därigenom kan vi på riktigt lyfta fram individen. Genom kontakten byggs också tilliten upp liksom respekten för varandra. Som ledare behöver jag därför alltid vara närvarande och genuint se personen framför mig, framhåller Ann-Louise.

Förutom de egna upplevelserna har hon också haft tillfällen att lära sig från andra vad ledarskapet kan innebära, både i positiv och negativ bemärkelse.

– Jag har haft chefer som tittat ner i marken när de har gått förbi mig. En annan skickade sina direktiv via sms. Men jag har också haft fantastiska chefer som har sett mig i olika faser i livet. Det har varit avgörande för min utveckling och har tagit mig dit jag är idag.

Under åren har hon också förstått vikten av utvärdering. Därför värdesätter hon tiden för paus och eftertanke högt.

– Det är otroligt viktigt att ge sig själv utrymme att stanna upp och reflektera kring sitt ledarskap. Det är avgörande för att bli smartare och bättre i rollen som ledare. Annars riskerar du att göra samma misstag flera gånger om, vilket är det största misstaget du kan göra som chef.

Tillbaka till rötterna

Bäst möjlighet till reflektion sker i hemmet i Lerum. Ann-Louise är född och uppvuxen i den västsvenska kommunen och sedan många år bor hon, maken och deras två döttrar här i ett naturskönt område. Med skogen och sjön alldeles intill finns friluftslivet som hon uppskattar mycket – kajakpaddling på sommaren och skridskoåkning på vintern. Att vara fysiskt aktiv är en av de livsviktiga ingredienserna för att orka med pendling och krävande jobb. Oftast varvar hon löpning och crossfit med hundpromenader. Den mer stillsamma återhämtningen får hon i trädgårdslandet. Ann-Louise odlar alltifrån brysselkål, spenat, potatis och bönor till en rad löksorter och en massa tomater. Inga stora mängder, men de egenodlade grönsakerna ger en stor tillfredsställelse och ett tillfälle att upprätthålla balansen.

– Jag får avkoppling och en meditativ stund när jag är i trädgården. Dessutom blir det ett sätt att få kontrast till det intensiva i vardagen. Efter några jobbdagar i Stockholm får jag åka hem och ”jorda mig”. Det är de här kontrasterna i livet som jag älskar.

Fakta
Ann-Louise Lökholm Klasson

Född: 21 maj 1971
Familj: Man och två döttrar.
Bor: i villa i Lerum.
Utbildning: Datavetenskap vid Göteborgs universitet.
Karriär: Bakgrund inom IT och Telecom, bland annat på Ericsson. Började på Sweco 2008 och har sedan dess haft en rad chefsroller; vd för Swecos installationskonsulter, koncernansvarig för integrationen av Grontmij-förvärvet, Sweco Sveriges COO, Chief Operating Officer, vd för Swecos anläggningsverksamhet. Sedan april 2018 vd för Sweco Sverige.
Reser helst till: Hanö i Blekinge, ett måste varje sommar.
Äter gärna: frukost och saltlakrits.
Förebild: ingen specifik, men människor som använder sin formella eller informella makt till något klokt, som utvecklar världen positivt ser jag upp till.
Motto: att lära mig något nytt varje dag.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.