Lokal fiskehistoria inspirerar nytt mikrokvarter i Borstahusen

Lokal fiskehistoria inspirerar nytt mikrokvarter i Borstahusen

Borstahusens historia som gammalt fiskeläge har stått för en del av inspirationen bakom de nya passivhusen som växer fram i mikrokvarteret på den skånska kusten.

I januari 2016 togs det första spadtaget för det nya bostadsområdet Norra Borstahusen. Flera aktörer är med och bygger bostadshus i stadsdelen och nu sällar sig även Landskronabaserade byggföretaget Emrahus till ledet. I det gamla fiskeläget planerar de för ett mikrokvarter med passivhus, bestående av sex hus och en lägenhet. Bakom designen står arkitekt Marco Pusterla från arkitektkontoret Jacobsen Pusterla tillsammans med Emrahus vd och konceptutvecklare Robin Berkhuizen.

Inspiration från barndomens fisketurer

Till stor del är det själva platsen som har fått stå som grund för arkitekturen. Robin Berkhuizen har den lokala fiskehistorian i blodet. Både hans mamma och hans bonuspappa har varit fiskare.

– Jag har varit ute på sjön många gånger och dragit nät och rensat fisk. När jag började skissa på de här husen var jag helt inställd på, förutom att de skulle bli miljövänliga passivhus, att arkitekturen skulle spegla området och den här platsen, berättar han.

Havet och dess vågor som slår in från stranden tar plats i takets vågformade silhuett. Förutom inslag av stormande hav inkorporeras fiskekulturen via rostfritt nät som får påminna om fiskenät. Även den speciella skifferfasaden på husen anspelar på det säregna fiskfjällsmönstret.

Inspirationen kommer även från andra delar av världen. En bild av en grön oas på ett tak i Indonesien har stått modell för husens takträdgårdar. På första plan förlängs det öppna vardagsrummet och köket med ett inramat trädgårdsrum med inspiration från spanska och italienska innegårdar och från Medelhavet har man hämtat idén om att förse rummen med ett rikt ljusflöde med genomgående franska balkonger i alla rum.

Byggs enligt Emrahus system för passivhus

Passivhusen kommer att certifieras enligt FEBY 18 och innehålla flera gröna element som sedumtak och möjligheter till elbilsladdning. Husen kommer att byggas enligt Emrahus eget byggsystem för passivhus. Det innebär bland annat ett u-värde på 0,082 som uppnås genom block av EPS (Expanderad PolyStyren). Mellan blocken bildas kanaler där självkompakterande betong gjuts. Husen utrustas även med energisnåla certifierade fönster, ventilation med återvinning genom certifierade aggregat. För de boende ska det även finnas faciliteter som främjar en mer hållbar livsstil, som välplanerad sopsortering och takträdgårdar med trädäck och odlingsbäddar djupa nog för att plantera fruktträd.

Takträdgårdar med trädäck och odlingsbäddar blir en del av de nya passivhusen. Illustration: Emrahus

Skiffer skyddar mot vädret

Valet av byggmaterial föll på sådana som kan tåla tidens tand och omgivningens förutsättningar.

– Husen ligger precis vid havet och kommer att bli utsatta för väder och vind och saltvatten. Därför har vi valt att bygga med helt oorganiska material, säger Robin Berkuizen.

Husen utförs i skiffer. Det går även en linje i tegel på nedervåningen och en mässingmidja mellan den första och andra våningen. Byggnaderna ska också konstrueras för att ge skydd mot solljus och väder. Det görs genom att den andra våningen kommer att skjuta ut över den första.

– På så sätt skapas ett bra solskydd för fönstren nertill och ett väderskydd av entréplatsen. Men det handlar också om att ge intrycket av småskaligheten som fiskesamhället präglas av. Det kan upplevas som lite stort och vulgärt när tvåplanshus byggs i den här typen av område men genom att bryta ner konstruktionen och lägga huskropparna på en högre sockel undviks detta, förklarar Robin Berkuizen.

Spaden sätts i marken så fort tjälen har släppt efter nyårsskiftet och planen är att husen ska stå klara i december 2019.

Illustration: Emrahus

Relaterade artiklar

Leave A Comment