Krav på laddplats och nya regler för egenproducerad el

Krav på laddplats och nya regler för egenproducerad el

EU:s ministerråd godkände nyligen den slutgiltiga versionen av direktivet för energiprestanda i byggnader. Det nya direktivet innebär bland annat krav på laddplatser för elbilar på parkeringsplatser och att egenproducerad förnybar energi ska ingå när byggnaders energiprestanda beräknas.

EU-direktivet om energiprestanda i byggnader godkändes den 14 maj och nu har Sverige 20 månader på sig att implementera direktivet i svensk lagstiftning.

Enligt Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag (SABO) ställer det nya direktivet krav på laddpunkter och tomrör på parkeringar vid nyproduktion och omfattande renoveringar. Kravet på laddpunkter gäller vid nyproduktion av flerbostadshus både om parkeringen ligger i eller i anslutning till byggnaden.

Det nya direktivet innebär också en ny beräkningsmodell för så kallade primärenergifaktorer för byggnader, att all förnybar energi ska räknas lika, oavsett om den produceras av ett energiföretag eller på fastighetens tomt.

I Boverkets förslag till nya byggregler (BBR) föreslås att energi som utvinns på byggnadens tomt från till exempel solpaneler, bergvärme- eller luftvärmepumpar ska räknas bort från byggnadens egna energianvändning. Ett förslag som flera aktörer inom branschen menar går emot den nya EU-lagstiftningen och därför kommer att behöva ändras.

 

 

 

 

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment