Kraftringen bygger lågtemperaturnät i Lund

Under hösten 2017 kommer Kraftringen att påbörja byggandet av världens största lågtemperaturnät för fjärrvärme på Brunnshög i nordöstra delarna av Lund.

Kraftringen vill återanvända den lågtempererade restvärmen från bland annat MAX IV-laboratoriet och låta stora delar av Brunnshög få sitt värmebehov tillgodosett av återvunnen restvärme.

– Med all rätta finns det en stor förväntan att stadsutvecklingen i Brunnshög ska var nytänkande och hållbar. Det unika lågtemperaturnät vi nu beslutat bygga bidrar till att Lunds kommun kan leva upp till dessa förväntningar i den nya stadsdelen. Det är en del i vårt omfattande arbete med hållbar stadsutveckling i Brunnshög, säger Sylvia Michel, VD och koncernchef för Kraftringen.

Restvärmen från MAX IV och andra anläggningar kommer även att kunna användas till sådant som det inte används energi till i dag, såsom uppvärmda busshållplatser och markvärme istället för sand eller grus när det är halt ute.

– Genom att ta tillvara på restvärme som annars skulle gå förlorad så sparar vi på andra resurser och bidrar till att minska klimatpåverkan. Dessutom kan vi hjälpa Brunnshög att leva upp till sitt mål att vara världsledande i hållbart stadsbyggande, säger Mats Didriksson, chef för affärsområde Energi på Kraftringen.

Kraftringens lågtemperaturnät kommer att kunna förse nybyggnationen i Brunnshög med värme från start vilket är planerat till 2019.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment