Karolina Skog: “Framtidens stadsutveckling behöver bli mer jämställd”

Karolina Skog: “Framtidens stadsutveckling behöver bli mer jämställd”

Annons

Regeringen vill ta en tydligare roll för att möjliggöra hållbar och jämställd stadsutveckling, skriver miljöminister Karolina Skog i en debattartikel.

Artikeln är publicerad i Göteborgs-Posten inför att miljöministern deltar i samtal om stadsutveckling i Göteborg den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, där hon kommer att ta del av hur Göteborg arbetar för att bli en sammanhållen och inkluderande stad. Skog vill lyfta frågor som hur stadsutvecklingen kan bidra till mer jämställda och trygga städer, skapandet av mötesplatser, så att nya idéer kan födas och vilka förutsättningar som behövs för att städerna ska kunna gå före i omställningsarbetet.

“När vi nu bygger mer än på länge har vi också en chans att ställa om till mer klimatsmarta städer med människan i centrum. För att de stadsmiljöer vi bygger ska bli socialt hållbara är en jämställd stadsplanering en viktig aspekt,” skriver hon.

Jämställd stadsplanering på agendan

Tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och kulturminister Alice Bah Kuhnke ska Karolina Skog under våren ta ett samlat grepp om hållbar stadsutveckling och arkitekturpolitik. Det ökade bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om till mer klimatsmarta, attraktiva städer med människan i centrum, men samtidigt behövs bättre förutsättningar för att bygga stad och hela livsmiljöer och inte bara bostäder, menar miljöministern. Tillsammans med kommuner och andra aktörer vill Skog identifiera hur staten kan bidra och underlätta för en socialt hållbar stadsutveckling. En viktig aspekt av detta, menar hon, är jämställd stadsplanering.

“Alla ska kunna känna sig trygga i sin närmiljö och jag ser positivt på att flera svenska städer arbetar aktivt för att förebygga den otrygghet som många kvinnor och flickor upplever i det offentliga rummet. Stadsutvecklingen ska i högre utsträckning bidra till att fler känner sig trygga och vill använda städernas gemensamma utrymmen,” skriver Skog.

En annan aspekt handlar om resvanor. Kvinnor väljer i högre utsträckning mer hållbara transportmedel och reser kortare sträckor än män. Koldioxidutsläppen från transporterna skulle kunna minska med en tredjedel om män färdades på samma sätt som kvinnor, påpekar Karolina Skog och lyfter även fram vikten av minskad biltrafik i städerna.

“Även om bilen fortsatt har en plats i de svenska städerna är det nödvändigt att stadsutvecklingen i mycket högre utsträckning omfördelar plats från parkeringsplatser och flerfiliga vägar till busskörfält, bra cykelbanor och breda trottoarer.”

Regeringen vill nu ta en tydligare roll för att möjliggöra hållbar och jämställd stadsutveckling. Besöket i Göteborg är enligt Karolina Skog en möjlighet att få inspel till de nya nationella mål för stadsutveckling som hon kommer att gå till riksdagen med i sommar.

Foto: Jens Persson, Regeringskansliet

 

LÄS MER: Karolina Skog: “Jag tror på politikens förmåga att förändra samhället”

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment