Karolina Skog: “Jag tror på politikens förmåga att förändra samhället”

Karolina Skog: “Jag tror på politikens förmåga att förändra samhället”

Upprördheten över de globala miljöproblemen väckte en vilja hos miljöminister Karolina Skog att redan som barn förändra världen till det bättre. Genom politiken hittade hon ett konkret sätt att kunna påverka samhället. Hennes pragmatism och driv har tagit henne från aktivismen inom Grön Ungdom till maktens korridorer.

En varm oktobersol letar sig in genom fönstren, längs korridorerna på Miljö- och energidepartementet i centrala Stockholm. Vi lutar oss tillbaka i de gröna, mjuka sofforna på miljöministerns ljusa kontor. Karolina Skog är tillbaka efter en tur till både Paris och Bryssel veckan innan, bland annat på OECD:s miljöministermöte. Det har gått lite mer än fyra månader sedan statsminister Stefan Löfven presenterade sin nya regering, däribland Karolina Skog som miljöminister.

– Det har helt klart varit en väldigt intensiv tid. Det är också speciellt att komma in mitt i mandatperioden då många processer är i full gång, det är många frågor att sätta sig in i och se till att arbetet fortsätter i rätt tempo. Nu är det lite lugnare takt, det känns som att vi är i fas, säger hon.

Erfarenheterna från Malmö

Att Karolina Skog skulle bli utsedd till minister var inte helt oväntat. Redan 2014 listades hon som en av nio tänkbara miljöpartister aktuella för en ministerpost i en rödgrön regering. De senaste åren har Karolina Skog arbetat som heltidspolitiker i Malmö med ansvar för framtidens trafik och stadsplanering, en del av de frågor som nu också ligger på hennes bord i rollen som miljöminister. I uppdraget ingår allt från kemikaliepolitik till att skapa gröna beredskapsjobb. Men tack vare det tidigare ämbetet som kommunalråd känns arbetsuppgifterna och de många områdena inte fullt så tunga, menar hon.

– Arbetsuppgifterna i ministerrollen är i grunden de samma som för ett kommunalråd. När man sitter i kommunstyrelsen så fattar man ju beslut kring breda frågor. Det är en del av det politiska arbetet att kunna hantera politiska frågor väldigt brett. På så sätt känns det tryggt men också roligt. Samtidigt har jag tillgång till en fantastisk expertis här på departementet. Jag är otroligt imponerad av de som jobbar här och deras kunskap. Det är fantastiskt roligt att träffa så duktiga människor som är experter på sitt område och brinner för sitt jobb.

En stor del av kommunalrådstiden i Malmö har Karolina Skog ägnat åt praktiska reformer. Bland annat har hon drivit fram sänkt maxhastighet i centrum, avsmalnande gator, nya cykelvägar och korsningar där cyklar går före bilar. Många av förändringarna kom till skott genom reglering och ekonomiska styrmedel.

– Jag såg att styrmedel hade en enormt stor effekt på människors beteende och vanor. Därför vet jag och tar med mig att det verkligen går att påverka och styra mot en förändring. Jag har också sett hur viktig utformningen av den fysiska miljön och det fysiska rummet är för att skapa ett demokratiskt samhälle där alla ges samma möjligheter.

Med rollen som miljöminister följer både makt och ansvar, något som det krävs en solid politisk grund för att kunna hantera, menar Karolina Skog.

– För att kunna hantera makt måste du kunna tänka igenom din roll som ledare, hur du vill hantera makt i din närhet men också ute i samhället. Framför allt gäller det att ha en stabil politisk grund så att du har en tydlig riktning. Och det känner jag att jag har efter mina många år i politiken.

Vision för hållbara städer

I rollen som miljöminister ingår också ansvar för stadsutvecklingsfrågor och Karolina Skog har tydliga visioner för hur vi kan skapa mer hållbara städer, inte minst genom smartare och mer miljövänliga transporter.

– Staden är den arena där vi i stor skala kan genomföra en omställning av konsumtionsmönster och sättet att resa. Det är i städer och tätorter vi kan erbjuda mer hållbara transportalternativ. I framtidens städer ska det vara enkelt och billigt att resa hållbart. Det ska vara säkert och tryggt att gå och cykla, det ska finnas en välfungerande och robust kollektivtrafik, med väldigt hög kapacitet som också är inkluderande. Sedan ska vi självklart också få in det gröna i staden. Ett sätt är att använda verktyg för ekosystemtjänster i stadsplaneringen som låter oss skapa miljöer som är mer resilienta mot till exempel klimatförändringar.

De tunga transporterna är en svårare nöt att knäcka men som likväl måste styras om ifall vi ska gå mot en fossilfri framtid, påpekar Karolina.

– Här tror jag att digitaliseringen kommer kunna ge oss helt andra redskap att få smartare leveranser. Det kommer också innebära att vi får offentliga miljöer som är mer öppna. När bilen dominerar tränger den ut barn, äldre och funktionshindrade. Om det görs på rätt sätt kan vi istället bygga in jämlikhet i stadsmiljön.

Satsning på giftfri miljö

Regeringen presenterade nyligen en historiskt stor satsning på miljö och klimat i budgeten för de kommande åren. Drygt 13 miljarder kronor satsas under perioden 2017-2020 på bland annat järnvägsunderhåll, medfinansiering till att bygga ut kollektivtrafik och cykelinfrastruktur och om investeringsstöd till företag, kommuner och organisationer för minskad klimatpåverkan. En avgörande faktor för att satsningarna ska säkerställas är enligt Karolina Skog en nära dialog med näringslivet.

– Här finns mycket kunskap men också närhet till verkligheten. Näringslivet är bra på att ge respons på när vi skruvar våra stödsystem eller styrmedel fel. Vi ser även att det är många satsningar som måste skalas upp med privata investeringar.

En av de större investeringarna som görs gäller giftfria miljöer, framför allt de där barn och unga vistas. Bland annat avsätts medel för inrättandet av ett nytt stödcentrum för företag som vill byta ut farliga ämnen i produkter och varor.

– Företagen vill så klart inte leverera produkter som är hälsoskadliga. Men det är inte alltid de har kunskap om vad som finns i produkterna och vad som är ens ansvar som importör. Då kan det här centret vara en hjälp, som en källa till kunskap för de företag som vill byta ut skadliga kemikalier eller hitta andra lösningar.

Vinna tillbaka förtroende

Karolina Skog har inte bara den nya rollen som miljöminister att tänka på. Hon kommer in på posten under en av Miljöpartiets mest kritiska period. Turbulensen inom partiet efter en avgående bostadsminister och språkrör samt kritiserade uttalanden har lett till de lägsta opinionssiffrorna på tio år. Miljöministern hoppas att det arbete och reformer som drivits igenom nu ger resultat och en möjlighet att vinna tillbaka förtroendet hos väljarna.

– Miljöpartiet har haft en otroligt tuff vår. Det behöver vi vara ödmjuka inför. Man behöver samtidigt se på det hela lite nyktert. Ett litet parti som går in i regering har alltid det tufft i början. Första året går åt till att starta upp reformer och Miljöpartiet har en försmak för stora, systematiska reformer som tar ett tag innan effekterna av dem börjar märkas. Det kommer det att göra i mycket hög utsträckning under andra halvan av mandatperioden. De stöd och strukturer som vi har byggt upp börjar gå ut till kommuner och kommer komma på plats i människors vardag. Det är då vi får möjlighet till ett samtal om vad det betyder att ha Miljöpartiet i regeringen och vilken skillnad vi gör. Vi behöver möta människor och förklara de reformer som vi har sjösatt, vilken nytta de gör och varför vi har prioriterat just dem. Vi behöver ta samtalet utifrån vad vi verkligen gör och åstadkommer. Utifrån det tror och hoppas jag att vi kan nå våra väljare igen och att de litar på oss.

Politiker från tidig ålder

Den politiska övertygelsen har följt Karolina Skog genom livet. När hon växte upp fick hon ofta höra av personer i hennes omgivning att hon borde bli politiker, hon ”var ganska bra på att snacka redan då”. Opinionsbildning började hon med redan i femte klass.

– Jag vägrade hålla på med skrivstil, jag tyckte det var idiotiskt och gammeldags. Jag fick hela min klass att bojkotta det i en dag, sedan var undervisningen tillbaka nästa dag. Men jag fick försmak och det lärde mig både möjligheterna och skyldigheterna vi har att påverka våra liv.

Det var dock hennes intresse för miljöfrågor som på riktigt ledde henne till politiken. För Karolina Skogs del var utgångspunkten en existentiell, filosofisk sådan. När hon växte upp på 1980-talet i Åhus kretsade de stora miljöfrågorna kring avskogning, försurning, ohälsosam luft och biologisk mångfald.

– Det var de här riktigt tunga frågorna om vart världen var på väg och vad det innebar att vara människa som väckte miljöengagemanget i mig. Därför kom jag till politiken med upplevelsen av att världen var på väg i fel riktning.

I början av 2000-talet tog hon sin examen i humanekologi och i samma veva gick hon med i Grön Ungdom och började arbeta på partikansliet i Lund. Sedan fortsatte hennes politiska karriär på olika poster inom Miljöpartiet och därefter som kommunalråd. Att hon bestämde sig för att engagera sig politiskt var också en del av hennes otålighet, berättar hon. Hon känner igen sig i beskrivningen av henne som en driven och pragmatisk politiker som gärna vill se förändringar och tydliga resultat.

– Jag kommer ju från en aktiviströrelse. Men jag kom fram till att jag kan få till mer förändring genom vara med och fatta politiska beslut, det är mer rakt på sak.

Även om hon genom åren har hittat fram till de mer konkreta frågorna är det fortfarande de övergripande, ursprungliga miljöfrågorna som är drivkraften och politiken är verktyget för att kunna styra utvecklingen till det bättre.

– Jag tycker det är väldigt tydligt att det samhälle vi har idag är en produkt av politiska beslut. Det gör att vi kan fatta andra beslut för att styra oss i en annan riktning. Jag tror verkligen på politikens förmåga att förändra samhället.

Fakta Karolina Skog

Född: 30 mars 1976 i Åhus, Skåne
Familj: Man och barn.
Utbildning: Magister i humanekologi från Lunds universitet.
Karriär i urval: Grön ungdom, administration (2001-2004), Miljöpartiet riksorganisation (2005-2006), Miljöpartiet, olika tjänster, bland annat redaktör för tidskriften Grönt (2006), politisk sekreterare för Miljöpartiet, Malmö stad (2006-2010), kommunalråd för framtidens trafik VA syd kommunalförbund (2010-2014), kommunalråd för stadsbyggnad och service, Malmö stad (2014-2016).
Övriga uppdrag: Språkrör för Gröna studenter (2004-2007), Ordförande för Hållbart universitet, Lund, Svenska Ekodemiker och Miljöpartiet i Malmö (2007), Vice ordförande för Svenska Spårvagnsstäderna och ordförande för Svenska cykelstäder (2015).
Fritidsintressen: Odla blommor i trädgården och att vara i naturen.
Favoritdryck: Kaffe
Reser helst till: Sydafrika, där jag har familj.
Läser just nu: Jag har just återupptäckt min gamla favorit Kalle och Hobbe.
Förebild: Karin Svensson Smith har under åren fungerat som politisk mentor och förebild.

 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Annons

Relaterade artiklar

  1. Hållbart Byggande önskar God Jul & Gott Nytt År | Hållbart Byggande
    2016-12-23 at 15:14 Svara

    […] Karolina Skog: ”Jag tror på politikens förmåga att förändra samhället” […]

  2. Karolina Skog: “Framtidens stadsutveckling behöver bli mer jämställd” | Hållbart Byggande
    2017-03-07 at 15:39 Svara

    […] LÄS MER: Karolina Skog: “Jag tror på politikens förmåga att förändra samhället” […]

Leave A Comment