Järfälla prisas för arbetet med Barkarbystaden

Järfälla prisas för arbetet med Barkarbystaden

Järfälla kommun vinner Det hållbara framtidspriset 2018 för sitt arbete med stadsdelen Barkarbystadens tredje etapp.

Bland annat har kommunen tagit fram ett kvalitetsprogram för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad som bidrar till ett resurseffektivt samhälle där människors behov och välbefinnande står i centrum. Juryns motivering: ”Genom sitt genomtänkta, innovativa och framtidsinriktade arbete för att främja alla aspekter av hållbarhet, och för sitt strukturerade samarbete med näringsliv, akademin och civilsamhället i arbetet med Sveriges största detaljplan Barkabystaden III.”

Det hållbara framtidspriset delas ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Priset delas ut i partnerskap mellan branschorganisationen Gröna Städer, företaget ÅF och Dagens Opinion.

Upp till 4 400 bostäder

Den tredje etappen av Barkarbystaden omfattar 37 hektar och 30 kvarter med upp till 4 400 bostäder i både flerfamiljshus och stadsradhus. Förutom bostäder omfattar detaljplanen 10 000 kvadratmeter lokaler för handel och service, tre torg och nio parker, en för- och grundskola med särskola för elever i F-9, åtta integrerade förskolor i de större kvarteren och en idrottsplats med bollplan som gränsar till naturreservatet. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

Visionsbild: Tovatt Architects & Planners

Relaterade artiklar

Leave A Comment