ANNONS
IoT moderniserar vvs- och värmepumpbranschen
Erik Abbing Foto ABI

IoT moderniserar vvs- och värmepumpbranschen

annons
ANNONS

Grundarna av Easyserv och 3E Flow har båda identifierat resurskrävande system i traditionella branscher och använt sig av Internet of Things för att ta fram mer energieffektiva lösningar.

Text Anneli Hidalgo

Historien bakom 3E Flow började med att grundaren och vd:n Erik Abbing hade bråttom till en tenta. Han skulle ta en dusch innan men den långa väntan på rätt temperatur fick honom på andra tankar och sådde fröet till en ny affärsidé. Gick det inte att lösa problemet med slöseriet av både vatten och energi på något sätt?

Han hade även läst om hur energimyndigheten i Kalifornien provade flera metoder för att lösa problemet med förluster i rördistributionen i fastigheter. Det enda sättet att komma ifrån en lång väntetid på rätt temperatur var varmvattencirkulation, men det innebar en dubblering av energiförbrukningen. Myndigheten testade olika rör-dimension och isoleringstjocklek med både varmvattencirkulation och med stillastående vatten kvar i rörledningen efter att vattenkranen stängts av, men lyckades inte komma fram till en lösning. Det sporrade honom till att försöka ge sig på utmaningen själv.

Prototyp i källaren

Med både en far och en farfar som varit rörentreprenörer fick han värdefulla insikter om varmvattencirkulation. De berättade för honom att med traditionell varmvattencirkulation cirkulerar vattnet i rören hela tiden. När kranen sätts på för att få varmvatten går en stor mängd vatten går åt och leder till stora energiförluster. Deras kunskap har varit en central del i att ta fram en lösning i kombination med det han hade lärt sig på civilingenjörsprogrammet.

– Med min fars och farfars hjälp kunde jag snabbt testa mig fram till vad som fungerade, säger Erik.

Erik Abbing tog fasta på sin fars och farfars råd om att inte ta till några speciallösningar.

– Under resan har deras ledord att bara addera ventiler till standardsystem varit mitt fokus. Det vill säga, det är rör och vattenkranar som i vilket system som helst.

I sin pappas källare byggde han den första prototypen till det som idag är 3E Flow. Lösningen är baserad på en enkel princip som kort och gott går ut på att varmvattenrören står tomma när de inte används. Det varma vattnet kommer så fort vattenkranen öppnas. På så sätt står rören tomma merparten av tiden vilket sparar både vatten och energi. Vattnet kommer från ett fördelningsskåp i en undercentral eller vid försörjande schakt. Vid tappning fylls 10 meter varmvattenledning på 1 sekund.

Styrkan i IoT

Ventilerna i 3E Flows system är även kopplade till Internet of Things, vilket gav tillgång till information om flödena.

– All data från systemet drev på mot att använda ett IoT-baserat system, förklarar Erik Abbing. Att kunna läsa av rörledningsnätet för läckage, förbrukning och temperatur men även se mönster i temperatur, tryck och flöde vid olika belastningar öppnade en ny affärsmöjlighet.

Förutom kontinuerlig mätning med dess fördelar handlar det om att se mönster före något går sönder av den utrustning som är kopplad på ett tappvattensystem såsom cirkulationspumpar, justerbara ventiler och värmeväxlare. Att se felen innan de händer genom att identifiera mönster i tillgänglig data är en enorm möjlighet i komplexa fastigheter, menar Erik Abbing.

– Med IoT-baserade lösningar kan vi se var, när och varför ett läckage har uppstått, oavsett om det gäller akuta läckage eller felaktiga temperaturer som långsiktigt kan bli farliga.

Till exempel kan ett hotellrum stängas av per automatik och en omfattande dyr utryckning och letande av läckage, med hela våningar avstängda, kan undvikas. Det går också att få reda på hur mycket som förbrukas och av vem eller se det är rätt temperatur i alla delar av tappvattensystemet.

Tappvattenskåp med flödeskontroller som styr flöde och tömning av vattenledningarna.

Nya marknader

Idag finns 3E Flows system installerat i kvarteret Neptun i Västerås, Lusthusbacken i Piteå och på flera ställen i Schweiz. Företaget har över 50 patent i flera patentfamiljer med flera på gång. De har även samarbeten med återförsäljare som integrerar tekniken likt ”intel inside” men som ”3E flow inside”, berättar Erik Abbing. Oftast sker det med leverantörer av rörsystem med redan hög teknikhöjd. Bolaget är också i färd med att utveckla en machine learning 3E flow Smart Control som övervakas i molnet. Förutom att optimera det egna systemet kan även andra delar såsom läckage, felande pumpar eller värmeväxlare i undercentralen övervakas. Bolaget håller även på att ta fram en variant av 3eflow-systemet som är anpassad för villor.

Hittills har 3E flow verkat primärt där företaget har kontor, det vill säga i Sverige och Schweiz. Men i och med att bolaget nu tar patent i stora delar av världen kommer man framöver sikta in sig på andra marknader tillsammans med partners.

– Självklart är USA och Kalifornien intressant eftersom det var där de började söka en lösning utan att hitta den, säger Erik Abbing.

Blickar han framåt tio år är visionen att 3E flow är ett världsledande techbolag inom smarta ventiler och tjänster för smarta hem.

– Det är här de stora pengarna finns att spara i fastigheter.

Entreprenör och uppfinnare

Resan från prototypen i faderns källare till där 3E Flow befinner sig idag har inte varit spikrak. När Erik Abbing var i kontakt med ledande företag på området i början såg de ingen teknisk lösning även om de direkt förstod fördelarna som ett sådant system skulle ha.

– Nybakt från Luleå Tekniska Universitet var jag naiv att tro att om sex månader har jag en produkt. Men branschen är konventionell och det krävdes tid. Jag kom med affärspotentialen, inte med en teknisk lösning. Kanske var det därför det tog sådan tid.

Under utvecklingen av 3E Flow har Erik Abbing också fått växla mellan rollen som entreprenör och uppfinnare.

– I starten lade jag min tid på att sälja in idén, sedan behövde jag vara uppfinnare för att lösa de tekniska delarna. De senaste åren är det återigen fokus som entreprenör för att utveckla affären.

Energi, vatten och hygien i tappvattensystem har enorm påverkan på miljö och hälsa. Att få vara en del av det är en stark drivkraft för alla som arbetar på 3E Flow, berättar Erik Abbing, inklusive han själv.

– Det är självklart oerhört tillfredsställande att skapa något som innebär enorma energi- och vattenbesparingar, förbättrar hälsan hos människor och samtidigt bygga ett bolag på det. För att parafrasera Steve Jobs vill vi göra ett avtryck i universum genom att sätta en ny världsstandard.

Uppkopplade värmepumpar

Per Ola Perssons resa inom värmepumpsbranschen tog sin början för femton år sedan när han grundade Energimannen AB. Bolagets verksamhet utgjordes av försäljning och service av värmepumpar. Han började se ett mönster i att många värmepumpar inte fungerade optimalt. De producerade inte heller värme så effektivt som de borde göra.

– Det borde gå att leverera både service och reparationer på ett bättre sätt, tänkte jag. Om det gick att hitta felen direkt när de uppstod skulle de kunna tas om hand innan de blev en mer kostsam reparation.

2013 slog han sig ihop med Jan Rademaekers, Jonas Åkerlund och Lars-Åke Ekstrand och bildade företaget Easyserv. De fyra grundarna kände varandra sedan tidigare genom jobb och hade alla en bakgrund inom produktutveckling och företagande. Med Per Ola Perssons insikt i värmepumpsbranschen och medgrundarnas kunskaper om uppkopplade system hade de hittat en given matchning.

Easyserv gjorde en egen undersökning där de kopplade upp 240 värmepumpar. En stor del av värmepumparna gick inte på deras optimala kapacitet. Det kunde bero på alltifrån felinstallation till en kompressor som hade haft onödigt hög belastning. Dolda problem kom ofta upp till ytan vid kalla temperaturer vilket innebar perioder med mycket akut service. Idag kämpar många installatörsbolag med en väldigt ojämn beläggning. Det betyder också att det är kunder som får vänta på service. Det är dessutom få värmepumpar som är uppkopplade i nuläget och Per Ola Persson såg ett stort värde för installatören liksom för slutkunden i att kunna fjärrövervaka driften av värmepumparna.

– Ett oupptäckt fel i värmepumpen kan leda till att den går sönder. Det kostar pengar att laga men det är ju en onödig kostnad då felet kanske hade kunnat åtgärdas i tid.

Per Ola Persson, Lars-Åke Ekstrand och Jonas Åkerlund grundade Easyserv 2013.

Bygger på smarta algoritmer

Tillsammans kom de fram till att det saknades ett system för onlineövervakning av värmepumpar på marknaden. Systemet skulle vara fabrikatsoberoende, ungefär som Mekonomen för bilservice, och skulle ge möjlighet att effektivisera och förbättra service, drift och underhåll av värmepumpar. Bolagets lösning är byggd på att samla in driftsdata som analyseras med smarta algoritmer. Värmepumparnas mätvärden skickas automatiskt direkt till Easyservs molntjänst. All data analyseras dygnet runt och gör att man kan upptäcka eventuella problem på ett tidigt stadium.

Investering av börsprofil

Just nu jobbar företaget med att få fler återförsäljare och satsar på olika samarbeten med tillverkare. Målet är att omsätta drygt 100 miljoner kronor om fem år. Förutsättningarna ser ljusa ut då antalet värmepumpar i Europa väntas fördubblas inom de närmaste åren.

Till en början stod grundarna själva för finansieringen. För fyra år sedan blev förutsättningarna annorlunda när Nicolas Hassbjer, grundare av IT-bolaget HMS Network gick in som investerare i Easyserv.

– Nicolas känner oss sedan tidigare. Mina kollegor hade ett bolag som HMS Networks köpte upp så han visste vad vi jobbade med. Sedan såg han nog en stor potential i idén.

Även Energimyndigheten och Almi Invest har sett möjligheterna i att koppla upp landets drygt 1,3 miljoner värmepumpar och har gått in med investeringar. Att hitta rätt kapital för att kunna satsa långsiktigt har varit en strategi som har krävt mycket tid.

– Om man har en idé som man vill fullfölja hela vägen är uthållighet och envishet det som gäller, säger Per Ola Persson. Vi vill vara med och bidra till energiomställningen, det är också en viktig drivkraft. Värmepumpen är ju i grunden en hållbarhetsprodukt då den gör det möjligt att utnyttja gratis lagrad solvärme.

Easyservs box tolkar värmepumpens signaler och skickar informationen i ett standardiserat format till bolagets servrar där driftsinformationen sammanställs och analyseras.

Står slutkunden närmast

Bolaget har formulerat en värdegrund som finns att läsa på företagets hemsida. Förutom hållbarhet och framåtsträvande är ärlighet ett centralt ledord. Under åren i värmepumpsbranschen såg Per Ola Persson en tendens till att kunder övertygas om att deras värmepump behöver ersättas.

– Det finns de kunder som tycker att man lätt blir pålurad att byta värmepump, även om den bara är tio år gammal. Det finns ett fokus, liksom i andra branscher, att sälja på nya saker. Med den här typen av tjänst kan vi bidra till att pumpen går några år till. Vi är inte ute efter att hjälpa branschen att sälja fler prylar när det går att förlänga livslängden flera år till. Vi är alltid ärliga mot slutkunden, det är dem vi står närmast.

Sponsrat innehåll från KONE
ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.