Höjt investeringsstöd till hyresbostäder

Höjt investeringsstöd till hyresbostäder

Regeringen har beslutat att  höja investeringsstödet till hyresbostäder, både stödnivån som den högsta tillåtna normhyran höjs.
Dessutom införs en påbyggnadsbonus som ska förbättra möjligheterna att bygga fler våningar på befintliga flerfamiljshus.

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stöd beviljats till mer än 10 000 nya bostäder.

– Jag tror att vi med de här förändringarna kommer få ännu fler som är intresserade av att bygga hyresbostäder, inte minst i storstadsområdena. Vi får fler hyresbostäder med rimliga hyror. Det betyder också att människor med mindre plånböcker får större möjligheter att få en bostad. Vi får därmed en bostadspolitik som är ännu mer inriktad på behoven, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Påbyggnadsbonus

Påbyggnadsbonusen ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad jämfört med att bygga direkt på mark. Därmed förbättras möjligheten att förtäta i bostadsområden utan att värdefulla markytor behöver tas i anspråk enligt regeringen. Genom förtätning ökar tillgängligheten i husen eftersom hiss kommer att behöva installeras om sådan inte redan finns.

Höjd normhyra

För närvarande är den högsta tillåtna normhyran 1 450 kr per kvadratmeter boarea (BOA), 1 350 kr respektive 1 300 kr beroende på var i landet bostäderna byggs. Ändringarna innebär att den högsta tillåtna normhyran höjs med 100 kronor per kvadratmeter boarea (BOA) i storstadsregionerna, inklusive övriga stora kommuner och övriga tillväxtkommuner, och med 50 kronor per kvadratmeter i övriga kommuner.

Höjda stödnivåer

Förslaget innebär att grundstödet höjs med 500 kronor per kvadratmeter BOA – från 6 600 kr till 7 100 kronor – i Stockholmsregionen, och från 5 300 kronor till 5 800 kronor i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, i övriga stora kommuner samt för bostäder för studerande utanför Stockholmsregionen. I övriga kommuner höjs det högsta möjliga stödet med 1 000 kronor per kvadratmeter BOA, från 3 800 kronor till 4 800 kronor.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

  1. Riksbyggen fördubblar sin produktion av hyresrätter | Hållbart Byggande
    2018-04-16 at 09:40 Svara

    […] att använda det reformerade produktionsstödet för hyresrätter ska Riksbyggen kunna erbjuda hyresrätter med en hyresnivå som många ska klara […]

Leave A Comment