Här grävs för kretsloppet till Oceanhamnen

Här grävs för kretsloppet till Oceanhamnen

Kretsloppet med avfall och biogas till den nya stadsdelen Oceanhamnen beräknas spara runt 800 ton klimatgaser årligen. Öresundskraft har erhållit 1,1 Mkr från Klimatklivet för att dra en 700 meter lång gasledning från Öresundsverket till Oceanhamnen.

-Våra beräkningar visar på en sammanlagd besparing på över 33 000 ton över en 40-årsperiod, säger Lars Göransson, gasspecialist på Öresundskraft.

Förutom biogas kommer Öresundskraft även att dra ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, el och fiberkabel till Oceanhamnen, en av de fyra stadsdelarna i stadsutvecklings-projektet H+. En dialog pågår också med byggaktörerna på området om bland annat solceller, elbilsladdning och smarta elnät.

Produktionen av biogas ska ske vid NSVA, granne till Oceanhamnen. I fastigheterna kommer ett trerörssystem att installeras vilket innebär att matavfall, toalettavfall och tvätt- och duschvatten går i tre separata ledningar till Öresundsverket. Genom att inte blanda allt avfall och vatten i samma ledning ökar torrhalten och ger ett bättre gasutbyte vid rötningen enligt Öresundskraft.

-Byggaktörerna är intresserade av biogas, berättar Lars Göransson. Gas är efterfrågad av krögare och restauranger och det går fint att dra ledningar inne i husen till öppna spisar och altaner. Vi för också en dialog med Helsingborgs stad om gaslyktor och gasgrillar på områdets offentliga ytor där de boende kan träffas och umgås.

På bilden: Vy söderut från Oceanhamnen, den första etappen i H+ projektet.
Foto: Jarghon Feras.

Relaterade artiklar

One Comment

  1. Arbetet med H+ tilldelas Avlopps- och kretsloppspriset | Hållbart Byggande
    2018-02-15 at 16:10 Svara

    […] användas för biogasproduktion, växtnäringsåtervinning och värmeåtervinning. En lösning som enligt Öresundskraft beräknas spara cirka 800 ton klimatgaser […]

Leave A Comment