Glaset med allra lägst mängd inbäddad koldioxid

Glaset med allra lägst mängd inbäddad koldioxid

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Pilkington Mirai™, som produceras av NSG Group, har verifierats av oberoende tredje part att ha 52% lägre inbäddad mängd koldioxid jämfört med standard floatglas, vilket innebär att det är glaset med lägst klimatavtryck i sitt slag.

Den oberoende verifieringen kommer från en ny miljövarudeklaration (EPD) som nu finns tillgänglig för Pilkington Mirai™, som lanserades i oktober förra året.

Produkten utvecklades efter en serie tester med alternativa bränslen för glasstillverkning, som NSG Group var först i världen med. De banbrytande testerna är ett resultat av gruppens arbete för att uppnå sina Science Based Targets Initiative (SBTi) certifierade mål om koldioxidneutralitet år 2050.

Stort steg för hållbart samhällsbyggande

Pilkington Mirai™ har 52% lägre mängd inbäddad koldioxid än standard floatglas som produceras av NSG Group. Produkten är det alternativ på marknaden som erbjuder lägst klimatavtryck med samma prestanda, kvalitet och utseende som vanligt floatglas. Den representerar en enkel lösning för arkitekter, föreskrivare och fastighetsägare att kunna sänka den inbäddade koldioxidhalten i byggnader.

Kristian Chalmers, Global Strategic Commercial Manager i Architectural Glass SBU, säger: ”Verifieringen av Pilkington Mirai™ som glaset med lägst klimatavtryck betyder ett stort steg framåt för byggnationen i samhället på resan mot en ny era av byggnader med låg mängd inbäddad koldioxid.

”Glaset gör det möjligt för byggbranschen att omedelbart förbättra koldioxidavtrycket i sina projekt, samtidigt som egenskaper och prestanda bibehålls jämfört med vanligt floatglas.

Möjliggör bättre beslut

EPD:erna för Pilkington Mirai™ och våra andra produkter erbjuder arkitekter, föreskrivare och fastighetsägare data om våra produkter som kommer att vara avgörande vid valet av glas som hjälper dem att uppnå sina klimatmål.”

Tillsammans med andra miljöindikatorer ger EPD:er data om produkters globala uppvärmningspotential (GWP) genom att bedöma hur mycket koldioxid som släpps ut i varje skede av en produkts livscykel. Tillverkning och transport, utsläpp som skapas när produkten används samt bortskaffande av glaset i slutet av dess livslängd utvärderas och rapporteras i en EPD.

EPD:er ger inte bara arkitekter och föreskrivare möjlighet att fatta mer faktabaserade och miljömedvetna beslut, men även möjlighet att beräkna en byggnads inbäddade koldioxidhalt.

Detta gör att arkitekter kan få sitt projekt certifierat inom hållbar byggnadsdesign, som till exempel LEED-, BREEAM- eller Miljöbyggnad.

Fortsätter utveckla

Leopoldo Castiella, Head of Architectural Glass Global, på NSG Group, säger: ”Namnet ‘Mirai’ som betyder framtid på japanska, har valts för att markera starten för nästa generations glasprodukter med mindre påverkan på miljön. Pilkington Mirai™ är ett steg i glasindustrins fortsatta arbete med utfasning av fossila bränslen till förmån för byggnationen i vårt samhälle.

”Vårt uppdrag är att fortsätta utveckla banbrytande teknik för produktion av glas med lågt klimatavtryck – vägledda av våra SBTi-certifierade mål för att uppnå ”net-zero” och i nära samarbete med innovativa industripartners.”

EPD:n för Pilkington Mirai™ läggs till de 21 EPD:er som redan finns tillgängliga för NSG Groups produkter som till exempel float, belagt, laminerat och härdat glas samt olika kombinationer av isolerrutor.

Samtliga NSG Groups EPD:er har utarbetats av hållbarhetskonsulten EuGeos och verifierats av en oberoende tredje part, Studio Fieschi & soci.

Sponsrat innehåll från Rockwool
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.