Förbjudna kemikalier i dammet i äldre förskolor

Förbjudna kemikalier i dammet i äldre förskolor

Annons

Forskare har samlat in dammprover från 100 förskolor i Stockholm i en ny studie. Äldre förskolor hade högre halter av vissa kemikalier som idag är förbjudna, visar studien.

Forskare har inom ramen för Stockholms stads projekt ”Kemikaliesmart förskola” undersökt halterna av mjukgörare och bisfenoler i damm från 100 förskolor i Stockholm. Förskolorna undersöktes med avseende på produkter så som golvmaterial, möbler, leksaker och andra faktorer som kan påverka innemiljön som byggnadstyp och städrutiner. Utöver dammprover samlades också urinprover från barnen in.

Det visade sig finnas ett samband mellan förskolornas byggnadsår och kemikalierna i dammet. De äldre förskolorna hade högre halter av vissa kemikalier som idag är förbjudna på grund av sina giftiga egenskaper. Nyare förskolor hade istället högre halter av ämnen som idag ersätter dessa. Forskarna hittade också ett samband mellan högre halter av vissa mjukgörare och bisfenoler och produkter som till exempel skumplast-madrasser och PVC-golv. I de skolor där städning utfördes mer sällan var halterna av vissa kemikalier betydligt högre.

Jämfört med tidigare studier som har genomförts i europeiska förskolemiljöer var halterna av nu förbjudna kemikalier låga i dammet från de svenska förskolorna. Enligt forskarna beräknas exponeringen för olika mjukgörare i förskolemiljön bidra relativt lite, mellan 2 till 27 procent, till barnens totala exponering, vilket ligger under hälsobaserade referensvärden.

Studien, som har publicerats i Environmental International, är ett samarbete mellan forskare på Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, Stockholms universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment