Expertgrupp ska arbeta för cirkulär anläggningsindustri

Expertgrupp ska arbeta för cirkulär anläggningsindustri

ANNONS

Annons

Regeringens initiativ Delegationen för Cirkulär Ekonomi har beslutat att man ska fokusera på anläggningsindustrin och har bildat en expertgrupp av ledande experter och branschföreträdare.

Anläggningsindustrin genererar stora mängder överskott, ca 40-60 miljoner ton, varav endast en bråkdel säljs på marknaden igen. Gruppens uppdrag är att ta fram konkreta förslag på åtgärder till regeringen som kan bidra till ett cirkulärt materialflöde inom berg, jord, betong, asfalt och fyllnadsmaterial. Initiativgruppens kommer under hösten att ge förslag till förändringar av vägledning, regelverk, lagstiftning och andra styrmedel som inom 1-3 år kan skapa mer hållbara materialflöden för byggmaterial i mark- och anläggningsindustrin. Bland de frågor som gruppen vill lösa finns tydliga nationella riktlinjer, end-of-waste-kriterier, effektiv tillsyn vid återvinning och lokala anläggning för återvinning.

Konferens i höst

Expertgruppen kommer att bestå av representanter från tillsynsmyndigheter, beställare, Naturvårdsverket, SGU, byggare och entreprenörer. Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, och Morten Sohlman, chef på Sveriges Stenmaterialindustri, är några av medlemmarna i expertgruppen. Ordförande i gruppen är Carl Zide, VD på Massbalans.

– Mottagandet hos både byggare och tillsynsmyndigheter och har varit över förväntan, säger Carl Zide VD på Massbalans. Det är ett välkänt faktum inom stenindustrin att Sverige har ett antal hinder för återvinning som saknas i flera andra länder. De länder som är bäst på återvinning har genom samverkan mellan politik, tillsyn och näringsliv övervunnit dessa hinder. Nu är det Sveriges tur att komma ikapp och gå om.

Gruppen består idag av 16 medlemmar och kommer under arbetets gång att expanderas.

– För att utveckla delegationens arbete så har vi valt att skapa initiativgrupper för specifika utmaningar, säger Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för Cirkulär Ekonomi. Vi ser fram emot att höra de förslag som gruppen för cirkulär anläggningsindustri kommer fram till på en konferens i höst tillsammans med förslag från andra grupper och industrier. Delegationen kommer att ta ställning till de förslag gruppen arbetar fram för att sedan avgöra om dessa skall skickas vidare till Regeringskansliet under våren 2021.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.