Epoxiplast av socker kan lösa problemen med svår allergi

Epoxiplast av socker kan lösa problemen med svår allergi

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Epoxiplaster som används inom industrin ger svåra allergier, främst i form av hudallergi. Nu har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram en ny sorts epoxiplast som är mycket mindre allergiframkallande, inte innehåller bisfenol-A och är baserad på förnybar råvara.

GEnombrott// Epoxiplaster är väldigt vanliga inom byggindustrin eftersom de har hög hållfasthet och utmärkt vidhäftningsförmåga till olika material. De används till exempel i beläggningar på industrigolv, vid relining av rör, i fogmaterial, spackel, färger, lim och lacker. De personer som får allergiska reaktioner mot materialet måste sluta jobba med det, eftersom skyddskläder oftast inte hjälper dem.

– Trots att materialet är så allergiframkallande och kan ge svåra eksem fortsätter branschen att använda det, eftersom det är så otroligt användbart, säger Ann-Therese Karlberg, professor emerita i Dermatokemi och hudallergi på Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Hennes forskargrupps mål var att ta fram en alternativ plast utan bisfenol-A och av ett naturmaterial som det finns mycket av. Den nya epoxiplasten är baserad på isosorbid, ett ämne som framställs av glukos, alltså vanligt socker. Plasten är mycket mindre allergiframkallande än de epoxiplaster som används idag. Studier har även visat att isosorbid inte har någon hormonstörande effekt.

När en plast som är baserad på socker kan komma att produceras kommersiellt vet inte Ann-Therese Karlberg, men hon tror det är bra att byggbranschen börjar efterfråga den. Det återstår för plastindustrin att undersöka användbarheten och kostnadseffektiviteten.

Lagstiftning nödvändig för påskyndning

– Hur snabbt en förändring kan ske beror också på vilket tryck det blir på lagstiftningen om att ersätta bisfenol-A. Hittills har industrin försökt ersätta bisfenol-A med andra bisfenoler av samma typ, främst bisfenol-F, men detta löser inte problemet eftersom de också har hormonstörande effekt. Om man begränsar användningen för hela gruppen bisfenoler genom lagstiftning,  kan förändringen gå snabbare, säger hon.

Annons

Det talas mycket om de hormonstörande ämnena som kan ge problem på sikt. Men allergier mot epoxiplaster kan vara väldigt svåra och medföra att människor inte kan fortsätta sin anställning utan måste byta arbete. Eftersom allergin är livslång och epoxiplast används i så många sammanhang riskerar en allergisk person att få kronisk sjukdom.  Det är därför viktigt att byggbranschen sätter press även ur det perspektivet.

– Byggbranschen måste jobba med att minska riskerna vid exponeringen genom att använda bättre material, när skydden inte räcker, säger Ann-Therese Karlberg.

Fakta Epoxiplaster

Epoxiplaster är polymerer där grundstenarna (monomererna) kommer från bisfenol-A och de är starkt allergiframkallande. Genom reaktioner med härdare till exempel aminer binds monomererna samman till långa kedjor. Monomererna är så små att de till skillnad från polymererna kan tränga in i huden.

Oftast blandas monomerer och härdare på plats varefter blandningen formas eller appliceras innan den härdat. Under denna hantering är riskerna stora för att huden exponeras för de allergena monomererna. Men även efter härdningen finns det fortfarande kvar monomerer i tillräcklig mängd för att ge allergi.

I det härdade materialet finns även kvar rester av bisfenol-A som har hormonstörande effekt.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.