“Energieffektivisering är den viktigaste åtgärden för att klara klimatet”

“Energieffektivisering är den viktigaste åtgärden för att klara klimatet”

Inför höstens val frågar Hållbart Byggande branschorganisationerna vilka de anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, vill veta vad de olika partierna vill göra för att öka energieffektiviseringen.

Vilken är den viktigaste frågan inom hållbart byggande som Energieffektiviseringsföretagen vill se på den politiska agendan inför valet 2018?

“Energieffektivisering faller ofta bort och i princip ingen talar om det. Men vi är duktiga på det i Sverige och det skulle kunna bli en exportvara/tjänst. Både FN, IEA med flera har visat att energieffektivisering är den enskilt största/viktigaste åtgärden för att klara klimatet. Företag som är duktiga på energieffektivisering kommer att efterfrågas på sikt. Många av åtgärderna är dessutom lönsamma.

Ett problem tror vi är att vår energi i Sverige är förhållandevis förnybar. Varför energieffektivisera den? Men, vi ska förstås inte slösa med förnybar energi. Den kan användas och göra nytta på andra ställen i stället.

Vi skulle vilja veta konkret vad de olika partierna vill göra för att öka energieffektiviseringen. Det finns stor potential kvar även här.”

Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment