Elektrifiering och CCS kan göra Nordens energisystem klimatneutralt

Elektrifiering och CCS kan göra Nordens energisystem klimatneutralt

ANNONS

Annons

Fem tongivande utvecklingsvägar pekas ut som avgörande i ett koldioxidneutralt nordiskt energisystem. Starkare elnät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter, men även koldioxidavskiljning och lagring, är alla avgörande delar enligt ny forskning.

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Elektrifiering, bioenergi, CCS och BECCS, beteendeförändringar samt Power to X, ett samlingsnamn för omvandling av elektricitet till andra former av energi som exempelvis värme eller drivmedel med hjälp av förnybar el, vatten och koldioxid, har alla en betydande roll i omställningen. Det visar forskningen i Nordic Clean Energy Scenarios, finansierat av Nordic Energy Research.

– Utmaningen är enorm och stora osäkerheter kvarstår, bland annat hur vi ska balansera mellan kostnader och vad som kommer att vara politiskt, socialt och miljömässigt acceptabelt, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk som har lett den grupp nordiska forskare och konsulter som ligger bakom arbetet med projektet Nordic Clean Energy Scenarios.

Sverige kan nå ett fossilfritt energisystem med hjälp av både lite och mycket vätgasteknik, visar scenarierna. Även bioenergi kommer fortsatt vara en viktig byggsten i det svenska energisystemet. Men Nordic Clean Energy Scenarios visar att direkt elektrifiering kommer att spela en större roll än vad som tidigare har ansetts möjligt.

– Utveckling som stöttar elektrifieringen har gått otroligt snabbt framåt de senaste åren, speciellt inom vägtransport. Det är förstås positivt och betyder att behovet av bioenergi också minskar, säger Kenneth Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och medförfattare till rapporten.

Samarbete och gemensamma investeringar mellan de nordiska länderna är helt avgörande för omställningen.

– Vi behöver en väl avvägd balans mellan alla dessa alternativ. Vi ser att de nordiska länderna kan nå sina klimatmål utan att nyttja alla tillgängliga alternativ till fullo, vilket pekar på att vissa sektorer kan höja sina ambitioner och nå koldioxidneutralitet snabbare, säger Kenneth Karlsson.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.